Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİT305 Pazarlama Stratejileri ve Reklamcılık 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Bu ders ile görsel iletişim kapsamında ticari amaçlı içerik yaratma ve ifade geliştirmeyi, yaratılan ilgi çekici içeriklerin, reklamların hedef kitleye sosyo-kültürel etkilerini, sosyal ağlarda marka yönetimi ve planlamasını, marka bütünlüğü oluşturmayı, kurumsal durum değerlendirmesini, sosyal medyada olması gereken etik yapıyı ve iletişim süreçlerini göstermeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) AVERY, J., Kampanya Planlaması. (Çev.: Celil Oker), Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul, 2005. 2) ODABAŞI, Y. & BARIŞ, G., Tüketici Davranışı. MediaCat Kitapları, İstanbul, 2002. 3) ODABAŞI, Y., Tüketim Kültürü Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma. Sitem Yayıncılık, İstanbul, 2009. 4) SEZER SARI, N., Açıkhava Reklamcılığı, Sınır Tanımayan Reklam Ortamı. Beta Basım Yayım, İstanbul, 2009. 5) UZTUĞ, F., Markan Kadar Konuş Marka İletişimi Stratejileri. MediaCat Kitapları İstanbul, 2008. 6) AKSOY, A., ‘Yeni’ Reklamcılık. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005. 7) ARENS W.,A., & WEIGOLD, M., Contemporary Advertising. McGraw-Hill Companies, USA, 2008. 8) PRICKEN, M., Creative Advertising. Themes & Hudson Ltd., USA, 2002. 9) KOÇ, E., Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders teorik bir ders olup, sınavları Vize, Final ve Bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gerçekleştirilmekte olup ayrıca bireysel/grup proje çalışmaları içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 40 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 2 4 8
22 Proje Hazırlama 2 4 8
23 Proje Sunma 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
49 Performans 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reklamın Temel Kavramları Paz. Str. ve Rek._Sunu_1.pdf
2 Reklamın Karar, Planlama ve Uygulama Süreci Paz. Str. ve Rek._Sunu_2.pdf
3 Tüketici ve Tüketici Davranışına Giriş Paz. Str. ve Rek._Sunu_3.pdf
4 Pazarlama ve Reklam Etkileşimi Paz. Str. ve Rek._Sunu_4.pdf
5 Pazarlama İletişimi ve İkna Teknikleri Paz. Str. ve Rek._Sunu_5.pdf
6 Pazarlama Anlayışının Gelişimi Paz. Str. ve Rek._Sunu_6.pdf
7 Pazarlama Bileşenleri Paz. Str. ve Rek._Sunu_7.pdf
8 Algı, Algılama Nedir? Algılamanın Temelleri Paz. Str. ve Rek._Sunu_8.pdf
9 ARA SINAV (VİZE) ARA SINAV UYGULAMASI.pdf
10 Duyumsama Sistemleri, Dikkat ve Algıda Seçicilik Paz. Str. ve Rek._Sunu_9.pdf
11 Reklamcılıkta Bilinçdışı/Bilinçaltı Algılama ve İkna Paz. Str. ve Rek._Sunu_10.pdf
12 Reklam İletişiminde Yeni Yaklaşımlar Paz. Str. ve Rek._Sunu_11.pdf
13 Göstergebilimsel Reklam İletileri ve Geliştirilen Farklı Yöntemler Paz. Str. ve Rek._Sunu_12.pdf
14 Yeni Reklam Stratejileri ve Reklam İletileri Paz. Str. ve Rek._Sunu_13.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1233139 Reklam ve reklamcılıkla ilgili temel kavramları ve sınıflandırmaları yapar.
2 1233140 Stüdyo ortamını kullanarak reklam fotoğrafı çekimi yapar.
3 1233141 Reklam stratejisi, hedefleri belirler ve bu doğrultuda bir reklam ve medya planlaması yapar ve sunar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 3 3 2
2 3 3 4 4 4
3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek