Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİT206 Fotoğraf II 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bu derste öğrencinin fotoğraf makinesini ve objektifleri tanıması, fotoğraf işleme yazılımlarını kullanarak fotoğrafı etkili bir görsel iletişim unsuru olarak kullanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Erkan LİKOS

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Kanburoğlu, Özer. (2008). Mimari Fotoğraf, İnkılap Kitabevi. 2) Kelby, Scott. (2016). Dijital Fotoğrafçılığın El Kitabı, Çeviren: Mehmet Çömlekçi, Alfa Yayıncılık. 3) Ang, Tom. (2014). Dijital Fotoğrafçılık, Çeviren: M.Zafer Arıcan, İnkılap Yayınları. 4) Carroll, Henry. (2014). Read This If You Want to Take Great Photographs. 5) Gatcum, Chris. (2016). The Beginner's Photography Guide, 2nd Edition.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, temel fotoğrafçılık bilgileri, fotoğraf makinelerinin türleri, objektif türleri ve özellikleri, enstantane, diyafram, ışık ve ışık ölçümü, pozlama ve fotoğrafta kompozisyon oluşturma gibi konulara ilişkin ağırlıklı olarak teorik süreç gerçekleştirilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Portre fotoğrafçılığı ve çekim teknikleri. https://www.youtube.com/watch?v=kBz9rStlPU0
2 Portre fotoğrafçılığı ve çekim teknikleri. https://www.youtube.com/watch?v=4E7FcnZaMUU
3 Manzara fotoğrafçılığı ve çekim teknikleri. https://www.youtube.com/watch?v=qtvBI3lVnTw
4 Manzara fotoğrafçılığı ve çekim teknikleri. https://www.youtube.com/watch?v=CSSXjwTuD9U
5 Mimari fotoğrafçılığı ve çekim teknikleri. https://www.youtube.com/watch?v=5EV_-drXAV4
6 Mimari fotoğrafçılığı ve çekim teknikleri. https://www.youtube.com/watch?v=1_p4omAsF_Q
7 Kurgu fotoğrafçılığı ve çekim teknikleri. Kurgu fotoğrafçılığı
8 Fotoğrafta Bokeh. https://www.youtube.com/watch?v=ZFCy6nW26-Y
https://www.youtube.com/watch?v=eZ4rGiwf1bM
9 ARA SINAV (VİZE)
10 Mikro fotoğrafçılığı ve çekim teknikleri.
11 Mikro fotoğrafçılığı ve çekim teknikleri.
12 Fotoğrafta uzun pozlama.
13 Fotoğrafta panning tekniği.
14 Fotoğrafta zoom in-out tekniği.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1477949 Fotoğrafın tarihçesi, fotoğraf makineleri ve parçaları, filmleri ve pozlandırmayı bilir, tanımlar.
2 1477950 Genel görüntü düzenleme kurallarını kendi fotoğrafları üzerinde uygular.
3 1506957  Fotoğrafta kompozisyon ilke ve elemanları tanımlar ve uygular.
4 1506958 Kullanım amaçlarına göre objektif seçer.
5 1506959 Manuel (elle) ayarlarla fotoğraf çeker.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76868 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 76903 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 76904 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 76869 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 76870 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 76881 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 76874 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 76875 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 76871 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 76878 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 76872 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 76876 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 76873 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 76877 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 76879 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 76880 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek