Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF103 Perspektif I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere, uzayda yer alan ve vektörel açıdan tepe, köşe, kenar (ayrıt), yüzey faktörleriyle ifade edilebilir bir forma sahip üç boyutlu nesnelerin resim düzleminde görünüşlerinin elde edilmesine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, perspektif kavramı, değişik geometriler, tasarı geometri ve perspektif, perspektifin temel unsurları ve belli görme ve imgeleme ilkeleri bağlamında ilişkilendilimelerine göre perspektif türlerinin tanıtılması, parallel ve konik perspektif türleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Sadık Şener, Dr.Öğr.Üyesi Tarık Yazar

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Wells, David. Geometrinin Gizli Dünyası, Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1998. 2) King, Jerry P. Matematik Sanatı, Çev. Nermin Arık, Tübitak, Ankara, 1997. 3) Struik, Dirk J. Kısa Matematik Tarihi, Çev. Yıldız Silier, Sarmal yayınevi, İstanbul, 1996. 4) Pare, E. G., Loving, R. O., Hill, I. L., Pare, R. C. Descriptive Geometry, Macmillan Publishing Go. New York, 1982. 5) Doblin, Jay. Perspective “a new system for designers, Whitney Library of Design, New York, 1973

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Bu derste öğrencilerin, düşünce ve tasarımlarını teknik bir dille ifade edebilme becerilerini kazanırlar. Nesnelerin boşlukta ve her yönü ile herkes tarafından aynı anlaşılıp kavranabilen niteliklerini göstermeleri amaçlanmaktadır. Paralel perspektif alanına giren görselleştirme teknik becerileri ve yeterliliği kazanmaları hedeflenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
12 Takım/Grup Çalışması 6 4 24
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 4 48
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Perspektif kavramının açıklanması, Perspektif çeşitleri, perspektif alanında kullanılan çizgiler ve anlamları, kullanıldıkları yerler. Literatür hazırlığı
2 Paralel perspektifin anlamı, dik izdüşüm düzlemleri açılar, açı ortayları ve denemeler. örnekler Sunum
3 Eşlenik Dik izdüşüm düzlemlerine nesnelerin dik izdüşüm görünüşlerinin çizilmesi; nokta, (düzlemlerden birine paralel olmak şartı ile) doğru (ab doğrusu) prizma Uygulama
4 Devam,Pratik Uygulama
5 Aynı elemanların Epür izdüşümleri. (Düzlemlerden birine paralel olması şartı) Uygulama
6 Devam,Pratik Uygulama
7 Aynı elemanların Düzlemlerden hiçbirine paralel olmaması halindeki izdüşümlerin çizilmesi (aksonometrik) Uygulama
8 İzometrik Çizimler Uygulama
9 Devam, Pratik
10 Ara Sınav Uygulama
11 Öğrencilerin, zihinlerinde tasarladıkları bir nesneyi, perspektif dilini kullanarak çizim yapma uygulamaları. Uygulama
12 Çeşitli geometrik şekillerin pratik çizim yöntemleri (Kare, Dikdörtgen, Altıgen, beşgen Elips v.b Uygulama
13 Eksiltme ve eklemleme yöntemiyle çizimler Uygulama
14 Bu dönem neler öğrendik? Genel dönem değerlendirme Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1197035 Bir nesnenin uzaydaki konumunu resim düzleminde gösterebilir
2 1197316 Nokta, doğru, düzlem ve prizmaların iz düşüm düzlemlerine görünüşlerini çizer
3 1198165 Geometrik nesnelerin herhangi bir kesitinin görünüşlerini çizebilir.
4 1198283 Parçalardan meydana gelmiş bir kontsürüksiyonun analitik çizimini yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek