Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF103 Perspektif I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere, uzayda yer alan ve vektörel açıdan tepe, köşe, kenar (ayrıt), yüzey faktörleriyle ifade edilebilir bir forma sahip üç boyutlu nesnelerin resim düzleminde görünüşlerinin elde edilmesine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, perspektif kavramı, değişik geometriler, tasarı geometri ve perspektif, perspektifin temel unsurları ve belli görme ve imgeleme ilkeleri bağlamında ilişkilendilimelerine göre perspektif türlerinin tanıtılması, parallel ve konik perspektif türleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Sadık Şener, Dr.Öğr.Üyesi Tarık Yazar

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Wells, David. Geometrinin Gizli Dünyası, Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1998. 2) King, Jerry P. Matematik Sanatı, Çev. Nermin Arık, Tübitak, Ankara, 1997. 3) Struik, Dirk J. Kısa Matematik Tarihi, Çev. Yıldız Silier, Sarmal yayınevi, İstanbul, 1996. 4) Pare, E. G., Loving, R. O., Hill, I. L., Pare, R. C. Descriptive Geometry, Macmillan Publishing Go. New York, 1982. 5) Doblin, Jay. Perspective “a new system for designers, Whitney Library of Design, New York, 1973

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Bu derste öğrencilerin, düşünce ve tasarımlarını teknik bir dille ifade edebilme becerilerini kazanırlar. Nesnelerin boşlukta ve her yönü ile herkes tarafından aynı anlaşılıp kavranabilen niteliklerini göstermeleri amaçlanmaktadır. Paralel perspektif alanına giren görselleştirme teknik becerileri ve yeterliliği kazanmaları hedeflenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
12 Takım/Grup Çalışması 6 4 24
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 4 48
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Perspektif kavramının açıklanması, Perspektif çeşitleri, perspektif alanında kullanılan çizgiler ve anlamları, kullanıldıkları yerler. Literatür hazırlığı BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
2 Paralel perspektifin anlamı, dik izdüşüm düzlemleri açılar, açı ortayları ve denemeler. örnekler Sunum BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
3 Eşlenik Dik izdüşüm düzlemlerine nesnelerin dik izdüşüm görünüşlerinin çizilmesi; nokta, (düzlemlerden birine paralel olmak şartı ile) doğru (ab doğrusu) prizma Uygulama BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
4 Devam,Pratik Uygulama BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
5 Aynı elemanların Epür izdüşümleri. (Düzlemlerden birine paralel olması şartı) Uygulama BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
6 Devam,Pratik Uygulama BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
7 Aynı elemanların Düzlemlerden hiçbirine paralel olmaması halindeki izdüşümlerin çizilmesi (aksonometrik) Uygulama BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
8 İzometrik Çizimler Uygulama BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
9 Devam, Pratik
10 Ara Sınav Uygulama BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
11 Öğrencilerin, zihinlerinde tasarladıkları bir nesneyi, perspektif dilini kullanarak çizim yapma uygulamaları. Uygulama BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
12 Çeşitli geometrik şekillerin pratik çizim yöntemleri (Kare, Dikdörtgen, Altıgen, beşgen Elips v.b Uygulama BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
13 Eksiltme ve eklemleme yöntemiyle çizimler Uygulama BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx
14 Bu dönem neler öğrendik? Genel dönem değerlendirme Uygulama BOLONYA 1 PERSPEKTİF.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1423734 Bir nesnenin uzaydaki konumunu resim düzleminde gösterebilir
2 1424000 Nokta, doğru, düzlem ve prizmaların iz düşüm düzlemlerine görünüşlerini çizer
3 1424792 Geometrik nesnelerin herhangi bir kesitinin görünüşlerini çizebilir.
4 1424903 Parçalardan meydana gelmiş bir kontsürüksiyonun analitik çizimini yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76868 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 76903 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 76904 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 76869 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 76870 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 76881 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 76874 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 76875 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 76871 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 76878 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 76872 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 76876 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 76873 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 76877 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 76879 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 76880 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek