Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF105 Çizim I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Görsel dışavurumda etkili bir araç; esnek, canlı bir yöntem; objektif saptama tekniklerinden öznel yoğunlamalara doğru geliştirilebilir bir pratik olarak çizim (desen) dersi, görüntüsel bütünlüğü görsel çözümleme teknikleri, uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi, eklemeci - çıkarmacı yöntemler üzerine yoğunlaşmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Memduh ERKİN Dr. Öğr. Üyesi Hülya DEMİR Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYVAZ TUNÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Design Sketching, Olofsson, Eric., Sjölen, Klara. Keeos Design Books,2006, İsveç. 2) Sketching, Eissen,Koost., Steur, Roselien. Page One, 3) Sketching the Basics, Steir, Roselien. Eissen, Koost. BIS publishers, 2011, Amsterdam. 4) Rapid Viz, Hanks,Kurt., Belliston, Larry. Thomson, 2006, Boston. 5) Learning Curves, An Inspiring Guide To improve Your Design Sketch Skills, Keeos Design Books, Germany, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Görsel algılama biçimlerine ilişkin açıklamalar ve yeni metodolojik yaklaşımlar kapsamında bilgi verilerek uygulamalar yaptırılır. Modelden / obje ya da bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yanında; imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama yeterlikleri arasındaki karşılıklı ilişkileri kapsayan uygulamalara yer verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çizgi, çizim, tasarım, tasarlamak, desen kavram bilgileri. Çizim malzemeleri ve araç gereçlerle ilgili bilgilendirme. dört çizgi analizi. Literatür hazırlığı SUNU 1 ÇİZİM.pptx
2 Nokta, doğru alan hacim konusu anlatılır. Işık- gölge bilgisi verilir. Araştırma, inceleme ve uygulama SUNU 2 ÇİZİM.pptx
3 Ritm, denge, hiyerarşi, uyum, Araştırma, inceleme ve uygulama SUNU 3 ÇİZİM.pptx
4 Oran- orantı bilgisi, altın oran, kanon denge bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler. Araştırma, inceleme ve uygulama SUNU 4 ÇİZİM.pptx
5 Uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi. Obje etüdü üzerinden problem çözümü Araştırma, inceleme ve uygulama SUNU 5 ÇİZİM.pptx
6 Uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi. Obje etüdü üzerinden problem çözümü Araştırma, inceleme ve uygulama SUNU 6 ÇİZİM.pptx
7 Görsel çözümleme teknikleri ve çizim yöntemleri (Eklemeci –Çıkarmacı yöntem, Transformasyon, Deformasyon) Araştırma, inceleme ve uygulama SUNU 7 ÇİZİM.pptx
8 Bir objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler: Eklemeci yöntem Araştırma, inceleme ve uygulama SUNU 8 ÇİZİM.pptx
9 Ara sınav SUNU 9 ÇİZİM.pptx
10 Bir objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler: Eklemeci yöntem Araştırma, inceleme ve uygulama SUNU 10 ÇİZİM.pptx
11 Bir objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler: Çıkarmacı yöntem Araştırma, inceleme ve uygulama SUNU 11 ÇİZİM.pptx
12 Bir objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler: Çıkarmacı yöntem Araştırma, inceleme ve uygulama SUNU 12 ÇİZİM.pptx
13 Bir objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler: Transformasyon Araştırma, inceleme ve uygulama SUNU 13 ÇİZİM.pptx
14 Bir objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler: Deformasyon Araştırma, inceleme ve uygulama SUNU 14 ÇİZİM.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462583 Sanatsal yaratıcılık üzerine kavramları öğrenir
2 1462584 Algı fizyolojisi, algılama ve anlamlandırma alt yapısı kazanır
3 1462585 Görsel algı kuramları öğrenir
4 1462586 Modelden gözleme dayalı çizim yapmayı öğrenir
5 1462587 Model ve imgesel çizim yapmayı öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76868 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 76903 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 76904 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 76869 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 76870 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 76881 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 76874 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 76875 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 76871 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 76878 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 76872 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 76876 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 76873 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 76877 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 76879 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 76880 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 2 2 3 2
2 1 2 2 3 3 4 5 5 3 3 5 3 3 5 3 4
3 3 1 3 4 3 3 3 5 3 4 3 3 5 3 5
4 4 3 1 2 5 5 5 3 5 3 3 3 3 5 1 2
5 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek