Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS211 Uygarlık Tarihi 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Dünya üzerinde belli başlı medeniyetlerin kronolojik ve coğrafi konum olarak incelenmesidir. İncelenen uygarlıkların günümüze bıraktığı sosyal, kültürel, sanatsal ve teknolojik miraslar incelenir, araştırılır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ceren PEKŞEN, Dr. Öğr. Üyesi Deniz EKMEKÇİOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Sadık ŞENER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Server Tanilli, (1999)Uygarlık Tarihi, Adam Yayınları, İstanbul Edt. İsmail Güven, (2012)Uygarlık Tarihi, Pegem Yayınları, Ankara Bernard Lewis-P.M. Holt-Ann K.S. Lambton, (1997)İslam Tarihi Kültürü ve Medeniyetleri 1-2-3-4-, Kitabevi Yayınları, İstanbul Durant, Will, İslam Medeniyeti Çev. Orhan Bahaddin, Tercüman 1001 Temel Eser

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, belli başlı medeniyetlerin her alandaki üretimleri, estetik anlayışları, felsefi düşünceleriyle, coğrafya, teknoloji ve kültürel ilişkileri bağlamında anlatım ve medeniyetler arası karşılaştırma yapılmaktadır. Bir uygarlığın kendinden sonra, aynı veya farklı coğrafyaya etkileri tartışılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 2 20
19 Beyin Fırtınası 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
34 Okuma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uygarlık kavramının içeriği, etimolojik açıdan tanımlama Kelimelerin etimolojisi
2 Tarih boyunca belli medeniyetlerin nerde ve kimler olduğu bilinmektedir
3 Aka ve İnka Uygarlığı Karşılaştırma
4 Mısır Uygarlığı
5 Mezopotamya Uygarlığı Coğrafya bilgisi
6 Antik Yunan Uygarlığı
7 Hitit Uygarlığı
8 İslam Medeniyeti Türk Tarihi
9 Ara Sınav
10 Eski Anadolu’daki , Lidya ve Frig medeniyetleri
11 Selçuklu Türk-İslam uygarlığı Türk Tarihi
12 Osmanlı Türk Uygarlığı Türk Tarihi
13 Roma Medeniyeti
14 Çin ve Hint Uygarlığı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310292 Uygarlık kavramını tanımlar
2 1310293 Uygarlık-coğrafya ilişkisi bilir
3 1310294 Uygarlık- İnanç etkileşimini açıklar
4 1310295 Farklı iki Uygarlığın birbirinin kültür ögelerinde yansımalarını tanır
5 1310296 Medeniyetler arasındaki sanatsal ve tasarımsal farkları değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek