Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS221 Estetik 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Dersin amacı, klasik dönemden günümüze felsefe ve estetiğin yazılı örneklerini inceleyerek bir giriş sağlamak ve felsefenin geçmişi ve bugünü arasında bir bağ kurmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ceylan SEBİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Croce, B. (1989). Estetik (İfade bilimi ve genel linguistik olarak). İstanbul: Remzi Kitabevi. 2. Estetik Beğeni (İsmail Tunalı, Remzi, 2011) 3. Estetik (İsmail Tunalı, Remzi Kitapevi, 1989, 2012) 4. Sanat Ontolojisi (İsmail Tunalı, İnkılap, 2014) 5. Estetik ve Sanat Felsefesi (Ömer Naci Soykan, Pinhan, 2015)Kagan, M. (2008). Estetik ve sanat notlar. (A. Çalışlar, çev.). İzmir: Karakalem Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği; öğrencilerin klasik dönemden günümüze düşünce tarihine ve estetik kuramlara hakim olacakları teorik bilgi kökenli bir süreci ifade etmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin yöntem ve içeriğine giriş
2 Klasik dönem- Platon ve Aristotales (M.Ö. 450)
3 Ortaçağ (400-1500) ve Rönesans (15. ve 16. YY) düşünce tarihi
4 Estetik, Aydınlanma ve Tarihselcilik- Baumgarten, Kant Herder (18.YY)
5 Romantisizm, Shiller, Hegel (18.YY)
6 Erken dönem Modernite, Nietzche (19.YY)
7 Estetik modernizm ve sanat akımları.
8 Modern Avangard’ların düşünce ve estetiği (1900-1945)
9 Ara Sınav.
10 Savaş sonrası dönemde sanat, kavramsal sanat, feminizm, kurumsal kritik
11 Postmodernizm ve Güncel Sanat, Danto (1980-1990)
12 Sanatın toplumsal bağlamı, sanat ve gündelik hayat ilişkisi.
13 Sanat ve postmodernizm. Sanatın sonu tartışması.
14 Genel değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310388 Estetik disiplinin kapsadığı alanı ve sanat felsefesi kavramını öğrenir.
2 1310389 Farklı dönemlerdeki estetik değerler ve sanata yönelik düşünsel yaklaşımlar; bunları ortaya çıkaran süreçler hakkında bilgi sahibidir.
3 1310390 Antik Çağ, Hıristiyan Orta Çağ ve İslam sanatının temel üslupsal özelliklerini öğrenir, dönemlerin beğeni yargılarıyla üsluplar arasındaki ilişkiyi kurabilir.
4 1310391 Felsefi düşünme yöntemini hayatının başka alanlarında da uygulayabilmesi beklenir.
5 1310392 Sanatın toplumsal, ideolojik, felsefi bağlantıları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek