Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS217 Sanat ve Tasarım Terminolojisi 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Sanatın ve tasarımın eski ve yeni kapsamlarında terminolojik yeterlikler ve içerikler konusunda detaylı inceleme sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Metin EKER Prof.Dr.Ali TOMAK, Dr.Öğretim Üyesi Deniz EKMEKÇİOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Antoon van Breambussche, Thinking Art, Springer 2009. • James A.V. Hoffernan, Cultivating Pictury, Bangler University Press, Texax 2006. • W. Staenley Toft-James W. Mayer, The Science of Paintings, Springer, New York 2000. • Ananta Ch. Sukla, Art and Experience, Praeger, Wetsport-London 2003

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanat ve Tasarım Terminolojisi dersi, sanat ve tasarım alanında geleneksel ve çağdaş literatürel bilgilerin kavramsal ve terminolojik analizleri için yeterlikler sağlamak amacındadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 3 50 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Terim, kavram ve olguyu çözümlemek
2 Terim ile terminoloji arasındaki farklar
3 Terminolojik analizde yöntem geliştirmek
4 Etimolojik çözümleme
5 Epistemolojik çözümleme
6 Semantik çözümleme
7 Sanat kavram ve terimleri sözlükleri
8 Tasarım kavram ve terimleri sözlükleri
9 Ara sınav
10 Sanat ve tasarımda yeni kavram ve yönsemeler
11 Yeni tasarım ekolojileri ve kavramları
12 Yeni sanat ekolojileri ve kavramları
13 Sanat ve tasarım kültürü kavramları
14 Sanat ve tasarım olgularında yeni yönsemeler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310344 Teri ve terminoloji arasındaki farkı kavrar
2 1310345 Sanat ve tasarım alanında bir terimin etimolojik, epistemolojik ve semantik analizini yapabilir
3 1310346 Sanat ve tasarımda yeni kavram ve terimleri kavrayabilir
4 1310347 Çağdaş sanata ve tasarıma ilişkin yönsemelerin muharrik unsurlarını çözümleyebilir
5 1310348 Sanatsal ve tasarımsal vargılarını kişisel yargılara dönüştürebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek