Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS225 Grafik Tasarım Tarihi I 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu ders ile grafik tasarımın tarihsel süreçte geçirdiği değişimleri ve günümüz grafik tasarımına getirdiği kazanımları öğrencilerin bilgi dağarcığına kazandırmayı, geleceğe dair çıkarımlarda bulanabilecekleri, tarihsel bir sıralamayla karşılaştırmalar yapabilme becerisi kazandırmak, öte yandan XIX. yüzyılın sonundan günümüze kadar teknolojik gelişmelere paralel olarak meydana gelen modern sanat hareketlerinin nitelikleri ve nasıl biçimlendirdiği incelenerek grafik tasarım konusunda oluşan yeni eğilimlerin görsel dillerinin çözümlenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Tarık YAZAR, Prof. Dr.. Ali TOMAK, Prof. Dr. Ali SEYLAN, Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bektaş, Dilek, (1992). Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, YKY, İstanbul. 2. Fiell, Peter & Charlotte, (2002), Graphic Design For The 21’st Century, Taschen, Köln. 3. Ansley, Jeremy, 2001). Pioneers of Modern Graphic Design A Complete History, Octopus Publishing Groups Ltd., Great Britain, 2001. 4. Heller, Steven, Elinor Pettit, Graphic Design Time Line. 5. Estilson, Stephen F, Graphic Design A New History . 6. Balance, Georgette, Graphic Design History. 7. Hollis, Richard, Graphic Design. 8. Durker, Johanna, Emily McVarish, Graphic Design History A Critical Guide. 9. Meggs, Philip B., Alston W. Purvis, Megg’s History of Graphic Design.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste, Grafik tasarımın tarihsel süreçte geçirdiği değişimleri ve günümüz grafik tasarımına getirdiği kazanımlar, XIX. Yüzyıl öncesi grafik tasarımın gelişimi, Sanat Akımları, Grafik tasarımda yeni stillere geçiş, yeni tipografi, Amerika’da Modern hareket, Sosyal, ekonomik ve kültürel olayların grafik sanatı ile karşılıklı etkileşimleri, Yerli ve yabancı akımların karşılaştırılması ile özellikle XX. ve XXI. yüzyıl üzerinden incelemeler yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin anlatımı, amacı ve çalışma sistemi. GTT DERS NOTU.docx
2 XIX. Yüzyıl öncesi grafik tasarımın gelişimi, Arts and Crafts (Viktorya Dönemi, Sanat ve El Sanatları Hareketi). GTT DERS NOTU.docx
3 Art Nouveau, Mas Media, baskı tekniklerinin gelişimi, grafik tasarım ve reklam çalışmaları. GTT DERS NOTU.docx
4 Kübizm, Fütürizm. GTT DERS NOTU.docx
5 I. Dünya savaşı ve Dadaizm, Sürrealizm. GTT DERS NOTU.docx
6 Fotoğraf ve Modern Hareketler. GTT DERS NOTU.docx
7 Birinci Dünya Savaşında Afiş tasarımı. GTT DERS NOTU.docx
8 Rus Suprematizmi ve Konstrüktivizm. GTT DERS NOTU.docx
9 Ara Sınav. Ara sınav haftası.docx
10 De Stijl hareketi ve Bauhaus. GTT DERS NOTU.docx
11 Grafik tasarımda yeni stillere geçiş, yeni tipografi. GTT DERS NOTU.docx
12 Avrupa’da Modernizm. GTT DERS NOTU.docx
13 Art Deco. GTT DERS NOTU.docx
14 Amerika’da Modern hareket. GTT DERS NOTU.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310423 Görsel iletişim tasarımı tarihinde yer alan dönem, akım ve hareketleri öğrenebilir.
2 1310424 Görsel iletişim tasarımının günümüze dek geçirdiği değişim ve gelişimleri kavrayabilir.
3 1310425 Görsel iletişim tasarımı tarihi içindeki akım ve hareketlerin ortaya çıkış amaç ve felsefelerini anlayabilir
4 1310426 Dönemlere ait yapılan grafik tasarım ürünlerinin genel özelliklerini temel özellikleriyle tanımlayabilir
5 1310427 Dönemlerin kültürel, ekonomik ve politik özelliklerinin grafik tasarım uygulamalarına yansımalarını kavrayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek