Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS227 Dijital İllüstrasyon 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu derste, illüstrasyonun tanımı, türlerine ilişkin bilgi verilmesi, dijital resimleme becerilerinin geliştirilebilmesi için çeşitli araç gereç bilgisine ve onların kullanımına değinilmesi, ulusal, uluslararası dijital illüstrasyon sanatçılarının tanınması ve onların üsluplarına ilişkin bilgi edinilmesi, görsel iletişim aracı olarak kullanılmak üzere dijital illüstrasyonların üretimi hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ayvaz TUNÇ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İllustration Now! Volume: 4, Julius WIEDEMANN, Taschen, USA, 2011. The Picture Book: Contemporary Illustration, Angus HYLAND, Laurence King Publishing, 2010. Big Book of Contemporary Illustration, Martin Dawber, Batsford Publishing, 2009. Illustration a Teorethical & Contextual Perspective, Alan Male, Ava Publishing, United Kingdom, 2009. İllustration Now! Volume: 4, Julius WIEDEMANN, Taschen, USA, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Proje bazlı bu derste, animasyonun temellerinin öğrenilmesi, örneklerle pekiştirilmesi ve konu anlatımları eşliğinde işlenilmesi, öğrencilerin işbirliğine dayalı animasyon projeleriyle birlikte animasyon üretimine yönelik deneyim kazandırılması hedeflenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin dönem süresince nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi verilmesi, illüstrasyonun tanımlanması Sözlü Anlatım
2 İllüstrasyonun tarihçesine ve türlerine ilişkin bilgi verilmesi, illüstrasyon türlerine dair örneklerin değerlendirmesi. Ustalar ve önemli illüstrasyon sanatçılarıyla ilgili sunum ödevleri. Sözlü Anlatım
3 Photoshop arayüzüne genel bakış. Eskiz çalışması Sunum
4 Oluşturulan eskizin dijital ortama aktarımı. Sunum
5 Dijital renklendirmeye başlangıç. Uygulama
6 Dijital renklendirmeye devam Uygulama
7 Dijital renklendirmeye devam Uygulama
8 Dijital renklendirmeye devam Uygulama
9 Ara sınav
10 Dijital renklendirmeye devam Uygulama
11 Dijital ortamda illüstrasyona görsel efekt eklenmesi Uygulama
12 Dijital ortamda illüstrasyona görsel efekt eklenmesi Uygulama
13 Dijital illüstrasyonların son düzenlemelerin yapılması Sunum
14 Projenin tamamlanması, öğrenci işlerinin sunumu.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310442 İllüstrasyonun tanımını, türlerini ve görsel iletişim tasarımı uygulama alanlarında kullanımını açıklayabilir.
2 1310443 Ulusal, uluslararası dijital illüstrasyon sanatçılarını, çalışmalarını tanımlayabilir ve üsluplarına ilişkin açıklama yapabilir.
3 1310444 Farklı üretim tekniklerine ilişkin genel bilgiler edinebilir.
4 1310445 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek