Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS315 Seramik Atelye Uygulamaları 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Seramik malzemeyi tanımak, serbest şekillendirme tekniklerini uygulamaya yönelik teorik ve pratik bilgilerin kazanımları doğrultusunda, öğrencinin tasarım-üretim ilişkisi kurabilmesini sağlamak bu dersin amacını oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üy. Fidan Tonza

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Seramik Yapıyoruz, Susan Peterson/Jan Peterson, Çev. Sevim Çizer Ceramics/ Mastering the Craft, Richard Zakın Ten Thousand Years of Pottery, Emmanuel Cooper Wheel- Thrown Ceramics/ Altering/Trimming/Adding/Finishing, Don Davis Handbuilt Ceramics: Pinching /Coiling /Extruding / Molding /Slip Casting / Slab Work, Kathy Triplett

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Temel seramik eğitimi kapsamında seramik malzeme tanıtımı, seramik sanatının geçmişi ve türlerinin incelenmesi, çamur hazırlama, basit şekillendirme çalışmaları, çimdikleme, plaka ve sucuk yöntemi ile serbest geometrik formlar hazırlama ve tasarım- uygulama çözümleri geliştirme bu dersin kısa içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seramik teknikleri, araç-gereçleri üzerine genel bilgi Malzeme Temini
2 Çamur yoğurma ve çamur hazırlama Malzeme Temini
3 Çimdik yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
4 Plaka yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
5 Plaka yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
6 Plaka yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
7 Sucuk Yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
8 Sucuk Yöntemi ile şekillendirme Malzeme Temini/ Örneklerin Oluşturulması
9 Ara Sınav
10 Öğrenilen yöntemlerle ilgili farklı form tasarımı Tasarıma İlişkin Kaynak Oluşturma
11 Uygulama Uygulama Kontrolü/zaman Yönetimi
12 Uygulama / Kurutma Uygulama Kontrolü/zaman Yönetimi / Ürün Kuruluğunu Değerlendirme
13 Bisküvi pişirimi Fırın Rejimi Ayarlama/Ürünlerin Fırınlanabilirliğinin Kontrolü
14 Sırlama / sergi ve sunum Değerlendirmesi Kaide seçimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311773 Seramik malzemeyi tanıma ve temel bilgileri edinmesi
2 1311774 Seramik malzemenin teknik özelliklerinin kavranması
3 1311776 Temel şekillendirme yöntemlerinden çimdikleme, plaka yöntemi ve sucuk yöntemini öğrenmesi ve uygulaması
4 1311777 Formu oluşturan parçaların birbirine eklenmesi, rötuşlama ve kurutma aşamalarının teknik bilgi ve becerisini geliştirme
5 1311804 Tasarımlara yönelik şekillendirme ile ilgili gelişebilecek teknik sorunu çözme ve yönetme becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek