Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS327 Deneysel Animasyon 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu dersin öncelikli amacı Deneysel Animasyon tekniği, tarihi ve temel prensipleri hakkında bilgilendirmek ve ders kapsamında alternatif, özgün animasyon teknikleri ve fikirleri incelenerek , entelektüel ve estetik açıdan daha geniş bir perspektiften bakılmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Özlem AYVAZ TUNÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)  Roberts, S. (2011). Character Animation Fundamentals: Developing Skills for 2D and 3D Character Animation. Boston: Focal Press. 2) Beiman, N. (2010). Animated Performance. AVA BookProduction Pte. Ltd. 3) Chong, A. (2008). Digital Animation. AVA Book ProductionPte. Ltd. 4) Subotnick, S. (2004). Animation in the home digital studio:Creation to distribution. USA: Focal Press. 5) Webster, C. (2005). Animation: The mechanics of motion.Indianapolis, Oxford ; Burlington, MA: Elsevier Focal Press. 6) Whitaker, H. J. (2002). Timing for Animation. U.K: Focal Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, Deneysel Animasyonun tanımına yönelik kapsamlı bilgi verilir ve animasyon filmine yönelik deneysel yaklaşımlar yaratmanın yöntemleri araştırılır. Canlandırma filmine yönelik deneysel yaklaşımlar yaratmanın yöntemleri araştırılır. Kurgu programlarından biri olan “Adobe Premiere” programı ağırlıklı olmak üzere, diğer programlarla ilgili de teknik bilgi verilir. Öğrencilerin çalışmalarında yaratmak istedikleri atmosferi ve fikri destekleyecek çözümler üzerinde çalışılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 3 30 1
29 Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 0 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 2 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
34 Okuma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deneysel Animasyon hakkında bilgisinin verilmesi, dönemlik ders planının öğrenciye aktarılması Kurgu Montaj programları hakkında bilgilendirme. Literatür hazırlığı Deneysel Animasyon Sunum 1.pdf
2 Deneysel sinema tarihi, temsilcileri ve çalışmalarına dair sunum. Kurgu Montaj programları aracılığıyla proje oluşturma, kompozisyonlarla çalışma mantığı, arayüz tanıtımı. Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Sunum hazırlığı http://www.animasyongastesi.com/turkiyede-animasyonun-dunu-ve-bugunu/
3 Senaryonun belirlenmesi ve Film konseptinin oluşturulması. Karakter tasarımlarına giriş.  Araştırma, inceleme deneysel animasyon 2.docx
4 Karakter tasarımlarının sonlandırılması. Öykü Panosu (Storyboard) oluşturulması  Araştırma, inceleme deneysel animasyon 2.docx
5 Canlandırmaya geçiş  Araştırma, inceleme deneysel animasyon 3.docx
6 Canlandırma  Araştırma, inceleme deneysel animasyon 3.docx
7 Canlandırma  Araştırma, inceleme deneysel animasyon 3.docx
8 Canlandırma  Araştırma, inceleme deneysel animasyon 3.docx
9 Ara sınav deneysel animasyon VİZE.docx
10 Canlandırma  Araştırma, inceleme deneysel animasyon film gösterimi.docx
11 Adobe Premiere programı üzerinde kurgu montajın gerçekleştirilmesi. Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.  Araştırma, inceleme deneysel animasyon 4.docx
12 Ses Kurgusunun gerçekleştirilmesi  Araştırma, inceleme deneysel animasyon 4.docx
13 Proje değerlendirme ve birebir projeler üzerinde finalize etme süreci  Araştırma, inceleme deneysel animasyon 4.docx
14 Film gösterimi ve sunumu  Araştırma, inceleme deneysel animasyon 5.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491228 Özgün canlandırma filmi oluşturma yöntemlerini tanımlayabilir.
2 1491229 Canlandırmalarını özgün canlandırma tekniği yöntemlerini kullanarak uygulayabilir.
3 1491230 Zamanlama, stüdyoda çalışma ve iş disiplinine sahip olabilir.
4 1491231 Ortaya çıkan filmi uygun şekilde gösterebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76868 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 76903 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 76904 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 76869 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 76870 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 76881 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 76874 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 76875 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 76871 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 76878 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 76872 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 76876 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 76873 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 76877 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 76879 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 76880 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 5 4 3 3 5 4 3 3 3 5 3 4 4
2 4 3 4 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 3 4 5
3 4 4 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 3 4 5
4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek