Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS339 Batı Resim Sanatı 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Batıya yönelik Düşünceler, sanatçılar, sanat akımları hakkında bilgi sahibi olmayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gombrich, E.H. 1986; Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul. Lynton, N. 1982; Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul. İpşiroğlu, N., M. 1991; Sanatta Devrim, Remzi Kitabevi, İstanbul. Tunalı, İ.1989; Felsefenin Işığında Modern Resim, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sanatsal Düşünce, Avrupa Sanatında Dönemler ve Avrupa’da Sanat Akımları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 4 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlkellerde sanat, sanatın tanımı, türleri, ilkeleri. Sanatsal ve bilimsel bilgi, sanatsal düşünce, sanatsal üslup, sanatın amacı kavratılır. Araştırma, inceleme
2 Avrupa sanatı dönemleri ve akımlarına hakkında bilgi verme Erken Orta Çağ Avrupa sanatı, Orta çağ Avrupa sanatı (roman, gotik) Araştırma İnceleme
3 Resim, Heykel ve Mimaride Rönesans Sanatı Araştırma İnceleme
4 Resim, Heykel ve Mimaride Rönesans Sanatı Araştırma İnceleme
5 Resim, Heykel ve Mimaride Manierizm Araştırma İnceleme
6 Resim, Heykel ve Mimaride Barok, Rokoko Sanatı Araştırma İnceleme
7 Resim, Heykel ve Mimaride Barok, Rokoko Sanatı Araştırma İnceleme
8 Neoklasizm Araştırma İnceleme
9 Ara Sınav
10 XIX. yy ve sonrası sanat akımlarına giriş Araştırma İnceleme
11 XIX. yy ve sonrası sanat akımları Araştırma İnceleme
12 XIX. yy ve sonrası sanat akımları Araştırma İnceleme
13 XIX. yy ve sonrası sanat akımları Araştırma İnceleme
14 XIX. yy ve sonrası sanat akımları Araştırma İnceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311044 Sanat ve estetik kuramlarını bilir.
2 1311045 Avrupa sanatını ve dönemlerini kavrar.
3 1311046 Sanatta kurallı ve kural dışı tavırları yorumlayabilir.
4 1311047 Avrupa sanatı sanatçılarını tanır.
5 1311048 Avrupa sanat eserlerini yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek