Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS341 Endüstriyel Tasarımda Anlambilim ve Göstergebilim 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu derste, göstergebilimi bir bilim dalı olarak, anlamsal çerçevesini, tarihsel gelişimini, türlerini ve uygulama alanında önemli aşamalarını ortaya koymaya ve genel anlamda, soyut bir bilim anlayışının günlük yaşamın anlaşılmasını kolaylaştıran bir düşünce dizgesine dönüşümü gösterilecektir. Göstergebilim, meraklı, içinde yaşadığı evrenin nasıl oluştuğu konusunda bir düşüncesi, bir imgesi olanlara insanlara yönelik bir bilim dalı olması nedeniyle, öğrencilerin çalışmaları ve uygulamaları üzerine yeni bir bakış açısı geliştirmesini sağlayacaktır. İletişim için göstergelere sahip olmak ya da onları tanımak yeterli değildir. Onları doğru yerde kullanmak, daha da önemlisi bir iletişim düzeneği içindeki görsel göstergeleri doğru anlayabilmek ve anlamlandırmak önemlidir ve gereklidir. Bu dersin temel amaçları arasında her türlü görsel iletişimdeki anlamlandırma sürecinde okuyucuya daha geniş bir bakış açısı ve kılavuzluk etmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ögr. Üy. Sadık ŞENER, Dr. Ögr. Üy. Deniz EKMEKÇİOĞLU, Dr. Ögr. Üy. Erkan LİKOS

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Pierre Guiraud, Çevirmen: Mehmet Yalçın, Göstergebilim, İmge Kitabevi,ISBN: 9789755330587 2. Doğan Günay, Alev Parsa, Görsel Göstergebilim, Es Yayınları, ISBN: 9786055664237 3. Semantik, Derleyen: Mark Richard, Çevirmen: Halil Kayıkçı, İtalik Yayınları, SBN: 9786059105118.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gerçekleştirilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Açık bir sistem olarak İnsan Literatür hazırlığı
2 Sanat; tasarım ve görsel kültür, tek boyutlu seçkin kültür, egemen kitle kültürü, popüler alt kültür Sunum hazırlığı
3 Dilbilim – Göstergebilim – Anlambilim Araştırma, inceleme
4 Gösterge; felsefi, mantık, estetik, sosyoloji ve işlev Araştırma, inceleme
5 Göstergeler ve tasarımda kullanımları Araştırma, inceleme
6 Anlam, anlamlama, yananlam Araştırma, inceleme
7 Tanım – Tasarım – Yapım Araştırma, inceleme
8 İşlev Araştırma, inceleme
9 Ara Sınav
10 Biçim ve İlettiği bilgi Araştırma, inceleme
11 İnsan Makina Arakesiti Araştırma, inceleme
12 Tasarım Biçim Dili Araştırma, inceleme
13 Tasarımda Karmaşıklık ve Düzenlilik Araştırma, inceleme
14 Vandalizm ve Tasarım Araştırma, inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526608 Tasarım biçim dili ve tasarım olgusuna getirdiği yeni yaklaşım ve açıklamalar ortaya koyar.
2 1526609 Dersin öğrenme çıktıları, tasarım biçim dili ve tasarım olgusuna yeni yaklaşım ve açıklamalar getirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76868 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 76903 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 76904 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 76869 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 76870 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 76881 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 76874 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 76875 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 76871 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 76878 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 76872 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 76876 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 76873 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 76877 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 76879 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 76880 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek