Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS343 Malzeme Bilgisi 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere, tasarım süreçlerinde kullanılan malzeme türleri ve malzeme özellikleri, üretilecek ürüne göre malzeme seçebilme bilgi ve becerisi kazandırmak amaçlamaktadır Malzeme Biliminin genel amacı, malzemelerin içyapısını tanıtmak, iç yapılar ile özellikler arasında bağıntılar araştırmak, bu şekilde geliştirilen temel ilkeler ve kavramlar ışığında uygulamada kullanılan malzeme türlerini sınıflara ayırarak özelliklerini incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi: Sadık ŞENER, Dr. Öğretim Üyesi: Erkan LİKOS, Dr. Öğretim Üyesi: Deniz EKMEKÇİ

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- ŞAVAŞKAN, T. 2012 Malzeme Bilgisi ve Muayenesi 6. Baskı Trabzon 2- ARAN A. 2008 Malzeme Bilimi Ders notları ITÜ İstanbul. Prof. Dipl. BARGEL.H.J. İng –Prof.Dr. SCHULZE, İng.G. Çev: Prof.Dr.Güleç Ş.- ARAN A. Malzeme Bilgisi Cilt: I 1993, Cilt: II 1995 İTÜ Makina Fak. Ofset Atölyesi KELEŞ. Ö. Malzeme Bilgisi Ders Notları İTÜ.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste, Malzeme türleri,malzeme nitelikleri,malzeme-amaç ilişkisi , Metal malzemeler, ametal malzemeler, ahşap ve diğer malzelerin kullanım alanları, Malzemenin öz nitelikleri, malzame davranışları, mukavemeti, malzemenin fiziksel ve atomik yapıları incelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malzemeyle ilgili temel kavramları Kavramların sözlük anlamları
2 Malzeme kullanımının tarihçesi Taş devrinden günmüze üretilen temel malzemelerden bazıları
3 Malzeme- mukavemet ilişkisi Mukavemet kavramı
4 Amaca uygun malzeme seçimi Üretim nesnesinin amacı, kullanım alanı
5 Çeşitli malzemeler üzerinde deneysel çalışma (ısı, aşındırma, ekleme vb.) Araştırma
6 Metal malzemeler Bazı metallerin atomikyapıları
7 Kuvvet karşısında farklı davranış değişiklik gösteren metal malzemeler Malzeme üzerinde deney
8 Isıl işlem karşında farklı davranış gösteren malzeler Metal-ametal Malzeme üzerinde çeşitli deney
9 Ara Sınav
10 Ahşap malzemeler Ağaç ve çeşitleri
11 Ahşap malzemelerin kullanım alanları Ahşabın tarihi süreçte insan hayatındaki kullanım yerleri
12 Ahşap malzemenin coğrafya-iklim ilişkileri Genel coğrafya- iklim bilgisi
13 Malzemelerin amaca göre işlenişinde kullanılan temel araçlar Araştırma
14 Elastik malzemeler Araştırma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311520 Malzeme kavramının kapsamını bilir.
2 1311521 Malzeme çeşitlerini ve niteliklerini bilir
3 1311522 Malzelerin fiziksel özelliklerini bilir.
4 1311528 Üretim amacına göre malzeme seçebilir
5 1311529 Malzeme üzerinde deneysel gözlem yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek