Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS411 Bilgi Felsefesi 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Bu derste modern felsefeyi niteleyen ana konulardan bir tanesi olan bilginin neliği, türleri ve bu alandaki baskın felsefi tutumlar ele alınmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dışarıdan Görevlendirme

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Denkel, Arda. Bilginin Temelleri. Felsefe. Ankara: Doruk Yayıncılık, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Konular, Anglo-Amerikan gelenekteki felsefenin biçimlendirmesiyle uyum içinde ele alınacaktır. Arda Denkel'in kitabı ana sorunları anlamak üzere okunacak; Denkel’in bu çalışması, bilgi felsefesinde bir sorunun derinlemesine nasıl incelendiğine örnek olarak kullanılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 6 2 12
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
34 Okuma 11 2 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Modern Düşünce Descartes Aydınlanma ve Algı
3 Genel Görüş Kuşkucu Uslamlamalar
4 Yalın Gerçekliğin Karşıçıkışı Locke'un Gerçekçi Deneyciliği: Tasarımcılık
5 Berkeley'in Eleştirileri Tasarımcılığın Yadsınması
6 Bilgi Kuramında Özdeksizcilik Algının Görüngücü Çözümlemesi
7 Duyu Verileri" ve "Yapılar" Görüngücülüğün Eleştirisi
8 Özdeksel Varlığın Görüngüsel Bilgisi
9 Ara Sınav.
10 Anlıksal Olgular Descartes ve Etkileşimcilik
11 Özdekçilik Anlıksal Olayların Doğası
12 Kişinin Özdeşliği Sorunu Süreklilik Kuramı
13 Süreklilik Yeterli midir?
14 Zorunlu Koşul

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310498 Öğrenci bilginin kaynağı ve türleri üzerine düşünebilecektir.
2 1310499 Öğrenci felsefe dışındaki alanlardaki bilgi anlayışlarını çözümleyebilir.
3 1310500 Öğrenci bilgi felsefesinin klasik modern felsefenin nasıl ana konusunu oluşturduğunu kavrayabilecektir.
4 1310501 Öğrenci modern filozofların bilgiye dair görüşlerini çözümleyebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek