Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS413 Sanat Psikolojisi 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Kültür süreciyle başlayan psişik değişimlerin sanatın gelişimine paralel birlikteliğinin ifade edilebilmesini, sanatın varlığından işlevine dek neden ve niteliklerini psikolojik değerlerin olanaklarıyla ifade edilebilmesini, sanat yapıtını sorgularken psikolojik etkenleri değerlendirme, yorumlama, tanımlama aracı olarak kullanılmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dışarıdan Görevlendirme

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

PINSOF, W.M.(Editor). Family Psychology: The Art of the Science.USA: Oxford Textbooks in Clinical Psychology, 2005 ARNHEIM, Rudolf; Görsel Düşünme, Çev:Rahmi Öğdül, Metis Yayınları, İstanbul,2012 BERGER, John; Görme Biçimleri, Çev:Yurdanur Salman, Metis Yayınları,2014 BAUDUIN, Pierre; Varoluşçuluk, Dost Yayınları, Ankara, 2006 BUDAK, Selçuk; Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2000 CAMUS, Albert; Yabancı, Çev:Vedat Günyol, Can Yayınları, İstanbul,2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders plastik sanatlarla psikolojik açıdan genel bir bakış içermektedir. Öğrencilerin deneysel ve teorik estetiğin birbiri ile olan ilişkileri, farklı psikoloji ekollerinin nasıl ele alındığı gibi durumları içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikoloji Bilimine Genel Bakış, Psikoloji ve Sanat İlişkisi, Temel İlgi Alanı, Metodu
2 Sanat Psikolojisi Bağlamında Sanat Nedir?
3 Niçin Sanat?
4 Sanatta Algı Algı Alanı/Yetisi
5 Sanatta İlgi ve Yönlendirilmesi Süreçlerinde Sanatçı İzleği
6 Sanatta Yetenek Rol Model Olarak Sanatçı ve Toplum Algısı
7 Estetik Yargı Süreçlerinde Kaygı, Psişik Hal Yansımaları
8 Sanatın Toplumsal Tarihi ve Yansımaları Bağlamında Psikoloji ile İlişkisi
9 Yaratıcılık Süreçleri Sanatçı Niçin Yaratır?
10 Ara Sınav
11 Kentleşme Endüstrileşme Yabancılaşma Sanatın Metalaşması 19. Yüzyıl Algısının Psikolojik Süreçleri ve Sanata Yansıttıkları
12 Modern/Modern Sonrası Durum, Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni 20. Yüzyıl Algısının Psikolojik Süreçleri ve Sanata Yansıttıkları
13 Modern/Modern Sonrası Durum, Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni 20. Yüzyıl Algısının Psikolojik Süreçleri ve Sanata Yansıttıkları
14 Postmodernizm Algısının Psikolojik Süreçleri ve Sanata Yansıttıkları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525943 Alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir
2 1525944 Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir
3 1525945 Alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir
4 1525946 Çözümlemeli yorum yapma bilgisine sahiptir
5 1525947 Kendi çalışmalarını sorgulayıcı beceriye sahiptir
6 1525948 Çözümleyici ve eleştirel düşünceye sahiptir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76868 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 76903 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 76904 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 76869 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 76870 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 76881 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 76874 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 76875 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 76871 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 76878 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 76872 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 76876 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 76873 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 76877 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 76879 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 76880 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek