Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS415 Eleştirel Sanat Pedagojisi 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Eleştirel sanat Pedagojisi dersi, sanat eğitiminin çağdaş örneklemlerinden biri olarak geleneksel anlamda estetik, sanat eleştirisi, sanat sosyolojisi vs. gibi birbirleriyle ilintili derslerin müşterek yapılarını bir araya getirerek, özellikle çağdaş sanat süreçlerinde değişken ve dinamik bağlamlarda izlemeyi, incelemeyi, çözümlemeyi, değerlendirmeyi, kişisel bakış açılarında içselleştirmeyi ve eleştirel yöntemler ile irdelemeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Porf.Dr.Metin EKER, Yrd.Doç.Dr. Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980. 2. Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002. 3. Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Eleştirel Sanat Pedagojisi dersi, Sanat eserlerini genel anlamda geleneksel ve çağdaş olarak tasnif etmek özel anlamda ise akım, anlayış ve üslup olarak tasnif etmek; sanat tasniflerinin ve kategorik ele alışların genel niteliklerini incelemek; sanatsal üretim ve tüketim bağlamlarını kuramsal bileşkelerde görebilmek; sanat, sanatçı ve izleyici arasındaki diyaloğun estetik ve diğer gerekçelerini belirlemek; okur-yazarlık (literacy) süreçlerinin değerlendirmesini gerçekleştirmek; eser eleştirilerini bağlamlaştırmak; okuryazarlığı eleştirel pedagojinin yöntemleri olarak değerlendirmek; örnek eser çözümlemeleri gerçekleştirmek, ve bunları eleştirel bakış açısı ve eleştirel pedagojik kapsamlar dahilinde incelemek, bu dersin içerikleri olarak sunulabilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat eserinin ontolojik gerekçeleri
2 Geleneksel sanat eserlerini tasnif ve tarif etmek
3 Çağdaş sanat eserlerini tarif ve tasnif etmek
4 Sanat eleştirisinin geleneksel yöntemlerinin incelenmesi
5 Sanat eğitimi ile eleştirel pedagojiyi birleştirme
6 Genel okur-yazarlık ve okuryazarlık örnekleri ile eleştirel pedagojiyi değerlendirme
7 Çok kültürcü sanat eğitimi ile eleştirel pedagoji ilişkisi
8 Çok kültürlü sanat eğitimi ile eleştirel pedagoji ilişkisi
9 Ara sınav
10 Çağdaş eğitim sistemleri, neoliberal eğitim sistemi ve eleştirel pedagoji ilişkisi
11 Eleştirel sanat eğitimi için gerekçeler
12 Eleştirel sanat eğitimi ve müfredat kapsamları
13 Çağdaş sanat eğitimi, postmodernist sanat eğitimi ve gelecekçi sanat eğitimi yönelimlerinde eleştirel sanat pedagojisi
14 Estetik ve eleştirel sanat pedagojisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310539 Sanat anlayışlarını, sanatçı yönelimlerini ve eser karakterlerini eleştirel olarak tarif, tasnif ve takdir edebilir
2 1310540 Sanat eğitiminde yeni bir bağlam olarak eleştirel pedagojiyi düşünebilirler
3 1310541 Eleştirel sanat pedagojisini postmodernist sanat eğitimi ile temas ettirebilirler
4 1310542 Eleştirel sanat pedagojisini sanatsal üretim ve tüketim bağlamını bir okur-yazarlık süreci içinde yeniden konumlandırabilir ve açımlayabilir
5 1310543 Sanat ve estetik bağlamı yeni eleştirel yöntem ve değerlendirmeler ile kavrayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69150 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 69185 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 69186 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 69151 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 69152 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 69163 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 69156 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 69157 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 69153 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 69160 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 69154 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 69158 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 69155 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 69159 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 69161 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 69162 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4 4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek