Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS414 Sanat Felsefesi 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Geleneksel ve çağdaş sanat temellendirmelerindeki üslup, anlayış, yönelim ve kalıpsal davranış tipolojileri ile ilgisinde sanatçı ve sanatsal kimlik örüntülerinin incelenmesinde felsefenin katkıları, bu dersin amacı olarak gösterilebilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Sanatın Kaynağı Sorunu : Çalışma, İş ve Emek, İlim ve Sanat, 1988/18.Sanatın Kaynağı Sorunu : Oyun ve Dans. Felsefe Dün¬ yası, S a y ı : 2, Ankara, Aralık 1991. • Soykan, Ö. N. Sanatın Mitos ve Mitoloji İle İlgisi, Çağdaş Eleştiri • Paul Johnson, Art A New History, Harpercollins Publishers, New York 2003. • Edt. Blake Stimson-Gregory Sholette, The Art of Social İmagination After 1945, University of Minnesota Press, Minneapolis-London 2007. • David V. Galenson, Conceptual Revolution in Twentieht-Century Art, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sanat Felsefesi dersi, geleneksel sanatlar ve çağdaş sanatlar genellemesinde sanat anlayış, üslup ve kavrayışların incelenmesi; sanatçı monografilerinin incelenmesi; belli başlı sanatçı örneklemlerinde sanatın yaşadığı dönüşümlerin değerlendirilmesi; sanatsal üslup, anlayış ve yönelimlerde sanatçı farklılıkları; sanat kimliği ile sanatçı kimliği ekseninde sanatsal kimlik profilleri; sanat anlayışları ile sanatçı yaklaşımlarına ait bileşkelerin değeri; bilim ve sanat homojenitesi için felsefi katkı, gibi içeriklere sahiptir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat, sanatçı, sanatsal kişilik, sanatsal kimlik, sanatsal benlik, üslup, anlayış, yönelim ve bakış açılarının kavramsal olarak çözümlenmesi
2 Geleneksel sanatlar ve sanat tarihinde sanat yönelimleri ve karakterleri
3 Çağdaş sanatlar içinde felsefi gereksinimler
4 Sanat-bilim-felsefe diyaloğunda zorunluluk
5 Sanatçı ve izleyici etkileşimlerinde sanat felsefesinin katkıları
6 Disipliner kimlik kazanımında sanatın felsefeye ihtiyacı
7 Sanat felsefesi ve toplum mühendisliği
8 Sektörel kimlik ve kapitalist içerikte sanatçı davranışları ve sanat felsefesi
9 Ara sınav
10 Sanatsal meta ve sanatsal etkileşimin ekonomik kapsamında sanat felsefesinin rolü
11 Popüler kültür ve sanatsal yeni ekolojiler ile ilintisinde yeni sanat felsefesi
12 Tüketim kültürü ve tüketim estetiğinde felsefi bağlam
13 Sanat ideoloji ilişkisinde felsefe
14 Entelektüel karakter olarak sanatçı formasyonu ve felsefe

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525655 Sanatsal anlayışları felsefi bakış açılarında eşleştirebilmek
2 1525656 Sanatsal yeterlikleri sanat felsefesi olgusu açısından sanatı değerlendirebilmek
3 1525657 Sanatsal kimlik profilleri ve sanat anlayışları ekseninde sanatın felsefi anlamda çağdaş misyonları olabileceğini düşünmek
4 1525658 Kim’lik ve Ben’lik ayrımında sanatçı olabilmenin koşullarını fark edebilmek
5 1525659 Sanat felsefesinin estetik kapsamlar ile olan yeni ilintilerini kavrayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76868 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 76903 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 76904 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 76869 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 76870 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 76881 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 76874 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 76875 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 76871 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 76878 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 76872 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 76876 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 76873 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 76877 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 76879 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 76880 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek