Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS416 Anti Estetik 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Sanatın geleneksel ve çağdaş ayrımlarında estetiğin rolü, sanatsal dönüşümler ile organik bağının olup olmadığı, çağdaş sanatın estetik yeni kapsamları, meta estetik, data estetik, kitcsh estetiği, tüketim estetiği veya anti-estetik gibi yeni estetik türlerin incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER, Yrd. Doç. Dr. Engin GÜNEY, Doç. Dr. Tarık YAZAR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. BOZKURT, Nejat, Sanat ve Estetik Kuramları, Sarmal Yayınları, İstanbul, 1995, 2. BOZKURT, Nejat, 20. Yüzyıl Düşünce Akımları, Yorumlar ve Eleştiriler, SarmalYayınevi, İstanbul, 1998 3. CHRİS,Muray, 20.Yüzyılda Sanatı Okuyanlar, Sel Yayıncılık,İstanbul,2009 4. ANTMEN,Ahu,20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık,İstanbul ,2008 5. GOMBRICH, E. H.,Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1992 6. LYNTON,Norbert,Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1991 7. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.1, Yapı Endüstri Merkezi Yay., İstanbul, 1997 8. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.2, Yapı Endüstri Merkezi Yay., İstanbul, 1997 9. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.3, Yapı Endüstri Merkezi Yay., İstanbul, 1997 10. ERHAT, Azra, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1988 11. FISCHER, Ernst, Sanatın Gerekliliği, Çev: Prof. Dr. Cevat ÇAPAN, V Yayınları,Ankara, 1993

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çağdaş sanat estetiği ile sanatın yeni ilgi ve bağlamlardaki müşterekleri, günlük yaşam parselasyonu içinde estetiğin konumu, estetiğin etik, lojik ve pragmatik yeni içerikleri, tüketim estetiği, kent yaşamı ve kent estetiği gibi konular, ders içerikleri olarak gösterilebilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geleneksel sanatlar ve sanatta temsil içerikleri
2 20. yüzyıl Sanatında temsil ve estetik ilgi
3 Modern sanat ve modern estetik
4 Sanatta tasarım olgusu ve estetiğin tasarımsal kapsamı
5 Çağdaş sanat ve uzlaşım
6 Çağdaş sanatta yeni motivasyonlar
7 Çağdaş sanat motivasyonlarında estetiğin yeni rolleri
8 Kültür, sanat ve estetik eğitim üzerine tespitler
9 Ara Sınav.
10 Data estetiği
11 Meta estetiği
12 Kitsch estetiği
13 Tüketim estetiği
14 Anti-estetik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525584 Sanat ve estetik ilgiyi betimler
2 1525585 Sanatın ve estetiğin geleneksel ve çağdaş niteliklerinde ayrımları fark eder
3 1525586 Çağdaş sanatın endüstriyel nitelikleriyle ilgili tespitlerde bulunur
4 1525587 Çağdaş estetiğin sanattan kopan kavramları hakkında değerlendirmelerde bulunur
5 1525588 Anti-estetik kapsamları tartışabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76868 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 76903 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 76904 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 76869 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 76870 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 76881 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
7 76874 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
8 76875 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 76871 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
10 76878 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
11 76872 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
12 76876 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 76873 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
14 76877 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
15 76879 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 76880 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek