Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BTÖ436 Gk Seçmeli II (Teknoloji Atıkları ve Çevre Bilinci) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Teknolojik atıkların çevreye verdiği zararların konusunda farkındalık oluşturmak, teknolojik atıkların toplanma yöntemleri ve yeniden değerlendirilmesi hakkında öğrencilerin bilgilenmesini sağlamak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydoğdu M. ve Gezer, K. (2006). Çevre Bilimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Haktanır, K. & Arcak S. (1998). Çevre kirliliği. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, yaşamın devamı, toprak "biome"ları, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki. Teknolojik atıklar, atık çeşitleri, atıkların çevreye ve doğaya verdiği zararlar, atıkların toplanma yöntemleri. Bazı teknolojik atıkları eğitim/öğretim materyali olarak nasıl kullanılabileceği. Teknolojik atıkların yeniden değerlendirilme yöntemleri. Çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar. Teknolojik atık toplayan kurum ve kuruluşlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
22 Proje Hazırlama 2 80 1
2 Final Sınavı 1 40 1
41 Proje Sunma 2 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 2 5 10
21 Rapor Sunma 2 1 2
22 Proje Hazırlama 2 24 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre terimi ve tarihi gelişimi, çevre eğitiminin farklı tanımlamaları ve konu üzerine farklı bakış açıları Çevre sorunları ve bunlara ilişkin ajandalar, ekolojism nedir?
2 Çevre eğitiminin sosyal, fen ve eğitim bilimlerine yansıması, çevre eğitiminin fen bilgisi eğitimine entegrasyonu nasıl okul öncesi ve sınıf öğretmenliği programında nasıl olabilir? Çalışma gruplarının oluşturulması.
3 Temel ekoloji kavramları ve bu kavramların algılatılması
4 Çevre eğitiminde teori ve araştırma perspektifleri
5 Teknolojik atık çeşitleri
6 Teknolojik atıkların toplanma ve depolama yöntemleri
7 Sürdürülebilir kalkınma ve farklı tanımları
8 Teknolojik atıkların yeniden değerlendirilme yöntemleri
9 Ara sınav
10 Teknolojik atıklardan eğitim/öğretimde yararlanma
11 Dünyadan farklı çevre eğitimi programları ve uygulama örnekleri Etnik, dini ve diğer kültürel parametrelerin çevre çalışmalarında önemi
12 Teknolojik atık toplayan kurum ve kuruluşlar
13 Proje-I: Çevremizdeki evlerden teknolojik atık toplama ve bunları ilgili kuruluşlara teslim etme.
14 Proje-II: Teknolojik atık toplayan bir kuruluş ile bir okulun yönetimi arasında antlaşma yaptırma. Okula teknolojik atık kutusu sağlama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1207192 Çevre ve doğayı koruma hakkında bilgi sahibi olma
2 1207393 Teknolojik atıkların çevreye verdiği zararları bilme
3 1208046 Teknolojik atıkların toplanması ve depolanmasını bilme
4 1208067 Teknolojik atıkların yeniden değerlendirilmesi konusunda akıl yürütebilme
5 1208852 Teknolojik atıklardan eğitim/öğretim materyali hazırlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63209 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 63210 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 63202 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 63208 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 63203 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 63204 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 63207 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 63206 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 63205 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek