Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM104 Mimari Anlatım Teknikleri-II 927001 1 2 7

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı öğrencinin, tasarım fikirlerini ifade edebilmek üzere araç ve yöntemlerle çalışma becerisini geliştirmek ve uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olmasına destek olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hakan SAĞLAM, Doç. Dr. Mehriban MİKAYİLOVA

Ön Koşul Dersleri

Mimari Anlatım Teknikleri-I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Crowe, N., Laseau, P., Visual Notes for Architects and Designers, Wiley, 2011. Farrelly, L., Mimarlıkta Sunum Teknikleri, Literatür Yayıncılık, 2012. Gürer, L , Tong, H., İzdüşümler, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2010. Hotan, H., Mimari Perspektif ve Gölge, YEM, İstanbul, 1978.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin ana ilgi alanı aksonometri, izometri, militer ve kavalyer gibi eğik izdüşümler, tek kaçışlı ve iki kaçışlı perspektifin de aralarında yer aldığı üç boyutlu anlatım tekniklerine özel bir vurgu yaparak paralel izdüşüm tekniklerinin ötesine geçmektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 15 20 1
54 Ev Ödevi 14 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 15 6 90
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
54 Ev Ödevi 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mimari Proje çizim ve sunum standartlarının tekrarı
2 Gölge ve Perspektifin mimari sunum ve anlatımdaki önemi Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
3 Çizgi ve renk perspektifi, perspektif çizim çeşitlerinin tanımlanması Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
4 Merkezi (Konik) perspektif, kuralları, tek, iki ve üç kaçma noktalı perspektif çizim Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
5 Eskiz sınavı Konu 1-4 incelenmesi
6 Tek, iki ve üç kaçma noktalı iç perspektif çizimi Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
7 Ölçü metodu ile perspektif çizimi Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
8 Ölçü metodu ile perspektif çizimi Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
9 ARA SINAV Konu 8 incelenmesi
10 Gölgelendirme çizim kuralları ve gölgenin mimari sunuma etkisi Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
11 Gölgelenme-ışıma, güneş ve gün ışığının mimariye etkisi Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
12 Perspektif çizimlerin gölgelendirilmesi Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
13 Tek katlı bir bina perspektifinin çizimi ve gölgelendirilmesi Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
14 Merdiven çizimi Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
15 İki katlı bir bina perspektifinin çizimi ve gölgelendirilmesi Geçen hafta ve bu haftaki konuların incelenmesi
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1218566 Grafik anlatım becerisini öğrenmek.
2 1276592 Biçimsel kompozisyon sistemlerini kavramak.
3 1276593 Tasarım becerileri edinebilmek
4 1276594 Örneklerden yararlanma becerisi edinebilmek
5 1276595 Eleştirel düşünme becerisini özümsemek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır