Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM104 Mimari Anlatım Teknikleri-II 927001 1 2 7

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı öğrencinin, tasarım fikirlerini ifade edebilmek üzere araç ve yöntemlerle çalışma becerisini geliştirmek ve uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olmasına destek olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mehriban MİKAYİLOVA Dr. Öğr. Üyesi Serap FAİZ BÜYÜKÇAM

Ön Koşul Dersleri

Mimari Anlatım Teknikleri-I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Crowe, N., Laseau, P., Visual Notes for Architects and Designers, Wiley, 2011. Farrelly, L., Mimarlıkta Sunum Teknikleri, Literatür Yayıncılık, 2012. Gürer, L , Tong, H., İzdüşümler, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2010. Hotan, H., Mimari Perspektif ve Gölge, YEM, İstanbul, 1978.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin ana ilgi alanı aksonometri, izometri, militer ve kavalyer gibi eğik izdüşümler, tek kaçışlı ve iki kaçışlı perspektifin de aralarında yer aldığı üç boyutlu anlatım tekniklerine özel bir vurgu yaparak paralel izdüşüm tekniklerinin ötesine geçmektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 15 20 1
54 Ev Ödevi 14 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 15 6 90
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
54 Ev Ödevi 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mimari Anlatım Teknikleri I dersinin tekrarı. Mimari projenin ortografik çizimler (plan, kesit,görünüş) ile anlatımı KONU 1. MİMARİ PROJENİN ÇİZİMLERİ.pptx
2 Mekan Bileşenleri Anlatımı: 1/100, 1/50, 1/20 ölçekte kapı ve pencerelerin ortografik olarak ifade edilmeleri. 2- MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ II.pptx
3 Bir konuta ait yaşam alanlarının 1/100 ölçekte plan ve kesit çizimi. 3-MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ II.pptx
4 Teknik ölçülendirme kuralları. Uygulama: Daha önce çizilen konut plan ve kesitlerinin ölçülendirilmes 4-MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ II.pptx
5 Düşey sirkülasyon elemanı olarak 'merdiven' anlatımı. 5- MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ II.pptx
6 1/50 ölçekte merdiven plan ve kesit çizimleri 6-MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ II.pptx
7 Perspektifin mimari sunum ve anlatımdaki önemi. Perspektif çeşitleri. Paralel perspektif KONU 7. MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ II.pptx
8 Merkezi (Konik) perspektif, kuralları ve çeşitleri KONU 8. PARALEL PERSPEKTIF.pptx
9 ARA SINAV
10 Tek kaçışlı perspektif KONU 10. TEK KAÇIŞLI PERSPEKTİF.pptx
11 İki kaçışlı perspektif çizimi KONU 11. İKİ KAÇIŞLI PERSPEKTİF.pptx
12 Üç kaçışlı perspektif KONU 12. ÜÇ KAÇIŞLI PERSPEKTİF.pptx
13 İki boyutlu gölge çizimi KONU 13. İKİ BOYUTLU GÖLGE ÇİZİMİ.pptx
14 Perspektifte gölge çizimi KONU 14. PERSPEKTIFTE GÖLGE ÇİZİMİ.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1444007 Grafik anlatım becerisini öğrenmek.
2 1497325 Biçimsel kompozisyon sistemlerini kavramak.
3 1497326 Tasarım becerileri edinebilmek
4 1497327 Örneklerden yararlanma becerisi edinebilmek
5 1497328 Eleştirel düşünme becerisini özümsemek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77623 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 77624 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 77627 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 77628 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 77629 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 77630 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 77633 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 77634 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 77635 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 77625 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 77626 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 77636 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 77651 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 77631 Araştırma yetkinliği kazanır
15 77632 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 77637 Araştırma yetkinliği kazanır
17 77638 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 77645 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 77646 Yeni Program Çıktısı
20 77639 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 77640 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 77647 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 77650 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 77641 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 77642 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 77643 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 77644 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 77648 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 77649 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır