Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BOTE605 Bilgisayar Destekli Eğitim Uygulamaları Geliştirme 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı öğrencilerin bilgisayar tabanlı eğitim uygulama geliştirme sürecinde, ihtiyaç analizi, planlama, geliştirme ve bu uygulamanın verimliliğinin değerlendirilmesi aşamaları hakkında bilgi ve doğrudan tecrübe edinmelerini sağlamaları ve değişik modelleri tanımalarıdır. Ayrıca, eğitim teknolojileri alanında yeni bir araştırma eğilimi olan tasarım tabanlı ararştırma yapma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Charles M. Reigeluth (1999) Instructional-Design Theories and Models: A New Paradigm of Instructional Theory, Vol. 2

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgisayar teknolojisine dayalı eğitim uygulamaları ile ilgili ihtiyaç belirleme, planlama, geliştirme, ve değerlendirme süreçleri, tasarim tabanlı araştırma, Temel Tasarım Modelleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 2 20 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Program Tanıtımı-Giriş
2 Bilgisayar Destekli Eğitime Giriş. Bilgisayar Destekli Eğitimin tarihsel oluşumu ve gelişim aşamaları
3 BDE´de sınıf içi uygulamalar
4 BDE ve BDÖ
5 BDE´nin program geliştirme içindeki rolü
6 BDE´de program(software) değerlendirme
7 Ara sınav
8 BDE´de donanım(hardware) değerlendirme
9 BDE ve kuramlar(davranışçı, bilişsel ve yapısalcı kuramlar)
10 BDE´de multimedya uygulamaları, BDE´de lego-logo uygulamaları
11 BDE ´de etik ve eşitlik
12 BDE uygulamaları(Bilgisayar destekli ve temelli), Bilgisayarla öğretim programının değerlendirilmesi
13 BDE´de eğitim ve özürlülerin eğitimi, BDE geleceği
14 Final Projelerinin sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1347268 BDE´nin tanımını yapar.
2 1347269 BDE´nin tarihsel gelişimini açıklar.
3 1347270 Bir tane Bire-bir Eğitim programı tasarlar ve uygular.
4 1347271 Bir tane Eğitsel oyun tasarlar ve uygular.
5 1347272 BDEde kullanılan donanımları söyler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76407 Temel araştırma yöntemlerini bilme.
2 76408 Eğitim teknolojileri alanyazını bilme
3 76409 Eğitsel yazılım geliştirebilme.
4 76410 Proje oluşturma yürütme ve değerlendirme.
5 76411 Eğitim teknolojileri uygulamalarına hakim olma.
6 76412 Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
7 76413 Eğitim teknolojileri projelerini bir grup ile birlikte yürütebilme.
8 76414 Eğitim teknolojileri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.