Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BOTE607 Eğitim Teknolojilerinde Nicel Araştırma Yöntemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Sosyal bilimler alanında kullanılan nicel araştırma yöntemlerinin tanıtılması ve kullanılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. ÜyesiPolat ŞENDURUR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırma nedir, araştırma önerisi, problem belirleme, araştırma sorusu, veri toplama araçları, verilerin analizi, uygun araştırma tekniğinin seçimi, temel istatistik teknikleri, güvenilirlik ve geçerlilik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 2 50 1
21 Rapor Sunma 2 50 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 8 2 16
20 Rapor Hazırlama 2 20 40
21 Rapor Sunma 2 10 20
22 Proje Hazırlama 1 40 40
23 Proje Sunma 1 5 5
28 Makale Kritik Etme 3 5 15
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve derse giriş
2 Araştırma nedir? Makale, tartışma
3 Araştırma önerisi nedir? Araştırma önerisi örnekleri sunma. Makale, tartışma
4 Problem belirleme, Araştırma sorusu Makale, tartışma
5 Veri toplama araçları, Verilerin analizi Yansıtıcı rapor
6 Deneysel Araştırma Makale, tartışma
7 Korelasyonel Araştırmalar Makale, tartışma
8 Nedensel-Karşılaştırmalı çalışmalar Makale, tartışma
9 Uygulama örnekleri Yansıtıcı Rapor
10 Araştırma teknikleri nasıl belirlenir?
11 Nicel çalışmalarda güvenlirlik Makale, tartışma
12 Nicel çlışmalarda geçeçerlilik Makale, tartışma
13 Örnek araştırma önerilerinin sunumu ve değerlendirmesi Sunum
14 Örnek araştırma önerilerinin sunumu ve değerlendirmesi Sunum
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222909 Temel araştırma yöntemlerini bilme.
2 1222921 Temel araştırma yöntemlerini uygulayabilme.
3 1222934 Örnek araştırma önerisi hazırlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68675 Temel araştırma yöntemlerini bilme.
2 68676 Eğitim teknolojileri alanyazını bilme
3 68677 Eğitsel yazılım geliştirebilme.
4 68678 Proje oluşturma yürütme ve değerlendirme.
5 68679 Eğitim teknolojileri uygulamalarına hakim olma.
6 68680 Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
7 68681 Eğitim teknolojileri projelerini bir grup ile birlikte yürütebilme.
8 68682 Eğitim teknolojileri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 1 2 1 1 1 1
2 5 1 1 3 1 1 1 1
3 5 2 1 3 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek