Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BOTE614 Eğitimde Veritabanı Geliştirme ve Yönetimi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Veri tabanı yönetimin sistemleri, Hiyerarşik, ağ ve ilişkisel veri modelleri, Bağıntı modeli, Bağıntı cebri, Bütünlük, Normalleştirme, SQL sorgulama, Veritabanı tasarımı, Eşzamanlı çalışma, Nesneye dayalı veritabanı, XML veritabanlarını öğretmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Elmas, R., Navathe, S.B., Fundamentals of Datatabase Systems, Addison Wesley, 2004. • Patrick O’NEIL & Elizabeth O’NEIL, Database Principles, Programming, and Performance, Morgan Kaufmann, 2000. • Raghu Ramakrishnan & Johannes Gehrke, Database Management Systems, Mc Graw Hill, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veri tabanı yönetimin sistemlerine giriş. Hiyerarşik, ağ ve ilişkisel veri modelleri. Bağıntı modeli. Bağıntı cebri. Bütünlük. Normalleştirme. SQL sorgulama. Veritabanı tasarımı. Eşzamanlı çalışma. Nesneye dayalı veritabanı. XML veritabanları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 2 50 1
2 Final Sınavı 1 40 1
40 Proje Hazırlama 1 60 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders hakkında genel bilgi - Veritabanlarına giriş
2 VT ve VTYS kavramları - Veri depolama yaklaşımları (Dosya – VT) - VT’nin dört temel avantajı
3 VTYS’nin temel bileşenleri (DDL, DML, VT yöneticisi, ..) - Kullanıcı Türleri - Veri modelleri (hiyerarşik / network / E-R / İlişkisel
4 E-R model ile veri modelleme - Varlık, varlık kümesi, nitelikler, ilişki, ilişki kümesi, anahtarlar
5 İlişkisel model - SQL’e giriş
6 SQL’de temel sorgulamalar - SQL’de ileri sorgulamalar
7 Vize 1
8 SQL ‘de INSERT, UPDATE, DELETE - SQL’de görüntüleme / raporlama
9 Normalizasyon
10 Veri tabanlarında güvenlik - Veri tabanlarında yedekleme
11 Veritabanı tasarımı uygulaması
12 Vize 2
13 Veritabanı geliştirme uygulaması
14 Veritabanı geliştirme uygulaması
15 Veritabanı geliştirme uygulaması
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223187 Temel veri tabanı kavramlarını açıklar.
2 1223194 Varlık - İlişki modeli ile veri tabanı tasarlar.
3 1223197 Tasarlanmış veri tabanını ilişkisel modelle düzenler.
4 1223225 SQL kullanarak veri tabanında ekleme, silme, güncelleme yapar.
5 1223229 SQL'de temel ve ileri düzey sorgular yapar.
6 1223238 Veri tabanında normalizasyon yapar.
7 1223255 SQL’de görüntüleme ve raporlama yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68675 Temel araştırma yöntemlerini bilme.
2 68676 Eğitim teknolojileri alanyazını bilme
3 68677 Eğitsel yazılım geliştirebilme.
4 68678 Proje oluşturma yürütme ve değerlendirme.
5 68679 Eğitim teknolojileri uygulamalarına hakim olma.
6 68680 Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
7 68681 Eğitim teknolojileri projelerini bir grup ile birlikte yürütebilme.
8 68682 Eğitim teknolojileri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.