Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BOTE615 Dinamik Web Araçları İle Veri Yönetimi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye; İnternet ortamında çalışabilen açık kaynak kodlu programlar yazma yeterlikleri kazandırılacaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Agile Web Development with Rails (2nd edition) by Dave Thomas and David Heinemeier Hansson, with Leon Breedt, Mike Clark, James Duncan Davidson, Justin Gehtland, and Andreas Schwarz

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uygulama yazılımı, Değişkenler ve sabitler, Karar- kontrol komutları, Fonksiyonlar, Web formları, Veri tabanı bağlantısı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Web temelli öğretim (WTÖ) karakteristiği (WTÖ nedir ve ne değildir)
2 WTÖ analizi: Avantajlar dezavantajalar olası maliyetler
3 WTÖ için bir yaklaşım oluşturmak,
4 Teknoloji standartlarını ve metaforları düşünmek
5 WTÖ öğrenme sıralarının organize edilmesi
6 Öğrenmeyi aktif hale getirme çevrimiçi öğrenme aktiviteleri
7 Çevrimiçi test ve alıştırma tasarımı İşbirliğini desteklemeye yönelik çevrimiçi uygulamalar
8 Ara sınav
9 Görsel sınıflarda öğretim
10 WTÖ sürecinde Öğrenen motivasyonu
11 Global yaklaşım oluşturma süreci
12 Teknik güçlüklerin üstesinden gelme
13 Uygulama sunumları
14 Uygulama sunumları
15 Uygulama sunumları
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223400 Web temelli öğretim tasarımını açıklar.
2 1223408 Web temelli öğretim süreçlerini açıklar.
3 1223419 Öğrenme ve çevrimiçi uygulamar arasındaki ilişkiyi açıklar.
4 1223421 Web temelli bir öğretim tasarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68675 Temel araştırma yöntemlerini bilme.
2 68676 Eğitim teknolojileri alanyazını bilme
3 68677 Eğitsel yazılım geliştirebilme.
4 68678 Proje oluşturma yürütme ve değerlendirme.
5 68679 Eğitim teknolojileri uygulamalarına hakim olma.
6 68680 Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
7 68681 Eğitim teknolojileri projelerini bir grup ile birlikte yürütebilme.
8 68682 Eğitim teknolojileri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.