Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BOTE650 Eğitimde Teknoloji Semineri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencileri eğitim teknolojileri ile ilgili bir konuda seminer sunacak bilgi düzeyine ulaşmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Makaleler Tezler İnternet üzerindeki dokümanlar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste öğrencileri eğitim teknolojileri ile ilgili bir konuda literatür araştırması yapabilecek şekilde yönlendirmek, onlara literatür araştırması derlenen bilgileri sentezleme yetisi kazandırmak, edinilen bulguları analiz edebilmek, yorumlayabilmek ve tartışabilme olanağı sunmaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seminer konusunun belirlenmesi
2 Literatür araştırması
3 Literatür araştırması
4 Literatür araştırması
5 Veri toplama
6 Veri toplama
7 Veri toplama
8 Veri toplama
9 Veri analizi
10 Veri analizi
11 Rapor hazırlama
12 Rapor hazırlama
13 Rapor hazırlama
14 Sunum
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
124834 1223683 Verilen bir konuda detaylı literatür araştırması yapabilme.
124835 1223684 Topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme.
124836 1223696 Ulaştığı sonuçları bilimsel bir rapor haline getirebilme.
124837 1223709 Ulaştığı sonuçları topluluk önünde sunabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68675 Temel araştırma yöntemlerini bilme.
2 68676 Eğitim teknolojileri alanyazını bilme
3 68677 Eğitsel yazılım geliştirebilme.
4 68678 Proje oluşturma yürütme ve değerlendirme.
5 68679 Eğitim teknolojileri uygulamalarına hakim olma.
6 68680 Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
7 68681 Eğitim teknolojileri projelerini bir grup ile birlikte yürütebilme.
8 68682 Eğitim teknolojileri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.