Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BOTE608 Eğitim Teknolojilerinde Nitel Araştırma Yöntemleri 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Sosyal bilimler alanında kullanılan nitel araştırma yöntemlerinin tanıtılması ve kullanılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Polat ŞENDURUR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara, Türkiye: Seçkin Yayınevi. Silverman, D. (2000). Doing qualitative research. London: Sage.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Nitel araştırma nedir? Prensipleri nelerdir, Araştırma deseni oluşturulması, veri toplama ve analiz metotları, güvenirlik ve geçerlilik kavramları, araştırma raporunu yazılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 2 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, tanışma
2 Nitel çalışmanın önemi Makale tartışması
3 Nitel çalışmanın temel prensipleri Makale tartışması
4 Nitel mülakatlar Makale tartışması
5 Veri toplama yöntemleri Makale tartışması
6 Veri toplama yöntemleri Yansıtma raporu
7 Nitel veri analisi Makale tartışması
8 Nitel veri analisi Makale tartışması
9 Geçerlilik Makale tartışması
10 Güvenilirlik Yansıtma raporu
11 Nitel çalışma verilerinin raporlanması Makale tartışması
12 Nitel araştırmaın sunumu Makale tartışması
13 Sunumlar
14 Sunumlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1194607 Temel nitel araştırma yöntemlerini bilme.
2 1194634 Temel nitel araştırma yöntemlerini uygulayabilme.
3 1194651 Nitel veri toplayıp analiz edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68675 Temel araştırma yöntemlerini bilme.
2 68676 Eğitim teknolojileri alanyazını bilme
3 68677 Eğitsel yazılım geliştirebilme.
4 68678 Proje oluşturma yürütme ve değerlendirme.
5 68679 Eğitim teknolojileri uygulamalarına hakim olma.
6 68680 Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
7 68681 Eğitim teknolojileri projelerini bir grup ile birlikte yürütebilme.
8 68682 Eğitim teknolojileri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.