Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BOTE611 Eğitim Teknolojilerinde Test Geliştirme Teknikleri 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı klasik test geliştirme sürecini öğretmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Miller, M.D., Linn, R. L. & Norman, E. G. (2009). Measurement and Assesment in Teaching.10th Edition. New Jersey: Merrill Öncü, H.(1999). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 3. baskı. Ankara: Yaysan Ltd. Sti. Sencan, H.(2005).Güvenirlik ve Geçerlik. Ankara: Seçkin Yayınevi

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitim teknolojilerinde yüksek lisans ve doktora tezi yapacak öğrencilerin büyük kısmı tezlerinde çeşitli ölçme araçları kullanmaktadırlar. Bunların çoğu klasik testlerdir. Bu derste bu tür klasik testleri nasıl hazırlayacaklarını öğreneceklerdir. Ders sonunda her öğrenci bir test geliştirmiş olacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
4 Quiz 2 20 1
34 Okuma 10 80 1
39 Rapor Sunma 1 60 1
41 Proje Sunma 1 40 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Test geliştirmenin temel kavramları
2 Test türleri
3 Testlerin sınıflandırılması
4 Testlerin yapısal nitelikleri (geçerlik)
5 Testlerin yapısal nitelikleri (güvenirlik)
6 Madde ve test istatistiklerinin belirlenmesinde kullanılan istatistiksel yöntem ve teknikler
7 Madde ve test istatistiklerinin belirlenmesinde kullanılan istatistiksel yöntem ve teknikler
8 Madde analizi ve madde analizi türleri
9 Test geliştirme süreci; amaç, kapsam
10 Arasınav
11 Maddelerin yazılması, deneme uygulamasının yapılması
12 Madde analizi
13 TAP madde analizi programının kullanılması
14 Madde analizi sonuçlarını yorumlanması ve raporlaştırması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223032 Test geliştirmenin temel kavramlarını bilme
2 1223040 Test çeşitlerini bilme
3 1223046 Testlerin yapısal özelliklerini bilme
4 1223048 Madde ve test istatistiklerinin belirlenmesinde kullanılan istatistiksel yöntemleri bilme
5 1223066 Madde analizi ve madde analizi türlerini kavrama
6 1223072 Test geliştirme sürecini ve aşamalarını bilme
7 1223079 Test maddeleri yazabilme, ön test uygulamasını yapabilme
8 1223087 Madde analizini gerçekleştirebilme
9 1223095 Madde analizi sonuçlarını yorumlama ve raporlaştırma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68675 Temel araştırma yöntemlerini bilme.
2 68676 Eğitim teknolojileri alanyazını bilme
3 68677 Eğitsel yazılım geliştirebilme.
4 68678 Proje oluşturma yürütme ve değerlendirme.
5 68679 Eğitim teknolojileri uygulamalarına hakim olma.
6 68680 Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
7 68681 Eğitim teknolojileri projelerini bir grup ile birlikte yürütebilme.
8 68682 Eğitim teknolojileri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.