Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BOTE612 Bilişsel Araç Olarak Bilgisayar Kullanımı 927003 1 2 8

Dersin Amacı

• Eleştireli yaratıcı ve karmaşık düşünme becerilerini irdelemek. • Bilişsel araçlar için teorik temel oluşturmak. • Bilgisayarları bilişsel araç olarak kullanmak için gereklilikleri vurgulamak. • Üst düzey düşünme becerilerini bilgisayar aracılığı ile nasıl ortaya çıkarılabileceği üzerinde tartışmak. • Bilişsel araçların işe koşulması ve sonuçların değerlendirilmesi süreçlerini incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Polat ŞENDURUR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

David H. Jonassen, (2000). Computers as Mindtools for Schools: engaging critical thinking (2. Ed.) Upper Saddle River, N. J. :Merrill

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders dâhilinde bilgisayarların öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme ve diğer üst düzey düşünme becerilerini destekleyecek şekilde eğitim-öğretim süreçlerine dahil edilme yöntemleri ele alınacaktır. Temel bilgisayar araçları ve uygulamaları (veritabanları, hesap çizelgeleri, semantik ağlar, vb.) incelenecek ve bilişsel süreçlere katkıları araştırılacaktır. Aynı zamanda alanyazı incelemeleri ile güncel kullanımlar da ders sürecine dahil edilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 3 100 1
40 Proje Hazırlama 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, ders içeriğinin tanıtılması
2 Öğrenme ve Bilgisayar (Bilgisayarı öğrenme, Bilgisayardan öğrenme, Bilgisayar ile öğrenme) Tartışma
3 Bilişsel araçların teorik temelleri Tartışma
4 Bilişsel araçlar ve kritik düşünme becerileri(Düşünme, Okul ve eleştirel düşünme) Makale tartışması
5 Veritabanları: İçeriğin yapılandırılması Makale tartışması
6 Bilişsel araç olarak Hesap çizelgeleri Yansıtma
7 Bilişsel araç olarak expert sistemler Makale tartışması
8 Bilişsel araç olarak kavram haritaları Makale tartışması
9 Bilişsel araç olarak iletişim araçları Yansıtma
10 Arasınav
11 Bilişsel araç olarak hypermedya Makale tartışması
12 Bilişsel araç olarak görselleştirme araçları Makale tartışması
13 Bilişsel araç olarak Web 2.0 araçları Makale tartışması
14 Bilişsel araçların değerlendirilmesi ve öğrenme çıktıları Yansıtma
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1259264 Eleştireli yaratıcı ve karmaşık düşünme becerilerini kullanabilme
2 1259265 Bilişsel araçlar için teorik temellerini kavrayabilme
3 1259266 Bilgisayarları bilişsel araç olarak kullanabilme
4 1259267 Üst düzey düşünme becerilerini bilgisayar aracılığı ile nasıl ortaya çıkarılabileceği üzerine fikirler üretebilme
5 1259268 Bilişsel araçları değerlendirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68675 Temel araştırma yöntemlerini bilme.
2 68676 Eğitim teknolojileri alanyazını bilme
3 68677 Eğitsel yazılım geliştirebilme.
4 68678 Proje oluşturma yürütme ve değerlendirme.
5 68679 Eğitim teknolojileri uygulamalarına hakim olma.
6 68680 Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
7 68681 Eğitim teknolojileri projelerini bir grup ile birlikte yürütebilme.
8 68682 Eğitim teknolojileri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.