Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BOTE613 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğretim teknolojileri alanında uzman olacak öğrenciler için insan-bilgisayar etkileşiminin tasarlanması ve kullanımıyla ilgili temel teori ve modelleri vererek bunların gerçek hayatta nasıl uygulanacağını tecrübe etmelerini sağlamak. İnteraktif ortamda insan davranışlarını tanımlama, ona uygun tasarım yapma ve kullanılabilirlik metodlarını uygulama da bu dersin amaçları arasındadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Emine Şendurur

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çağıltay, K. (2011). İnsan-bilgisayar etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği usability.org

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgisayarla etkileşimde insan davranışları, insan algı modelleri ve bilişsel modeller, görev analizi, interaktif tasarım, prototiplendirme, buluşsal (heuristic) değerlendirme ve diğer kullanılabilirlik teknikleri, evrensel tasarım ilkeleri ve kullanılabilirlik prensipleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 30 1
40 Proje Hazırlama 1 30 1
41 Proje Sunma 1 10 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
5 Derse Katılım 13 4 52
22 Proje Hazırlama 1 10 10
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma. İnsan-bilgisayar etkileşiminin tarihi. Tarihteki önemli olaylar ve alanın gelişmesine katkıları
2 İnsan-bilgisayar etkileşimi bileşenleri: insan algısı, davranışları ve teknoloji. Bilişsel modeller.
3 Etkileşim nedir? Arayüz türleri nelerdir? Kullanıcı tipleri nelerdir?
4 İnteraktif tasarım nedir? İnteraktif tasarım türleri ve ilkeleri.
5 Görev analizi nedir, nasıl yapılır?
6 Hızlı prototiplendirme modeli: teori ve uygulama
7 Prototip çeşitleri ve kullanım alanları: yüksek ve düşük gerçeklikte prototipler
8 Ara sınav
9 Kullanılabilirlik prensipleri ve insan becerileri. Evrensel tasarım nedir?
10 Nielsen’in buluşsal değerlendirmesi (10 heuristics): teori ve uygulama
11 Değerlendirme ve kullanılabilirlik testleri.
12 Sosyal açıdan etkileşimli tasarım
13 Etik açısından etkileşimli tasarım
14 Duyuşsal açıdan etkileşimli tasarım

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1259074 Belirli bir konu üzerinde prototiple başlayan bir tasarım yapabilme
2 1259075 Web, vb. ortamlardaki kullanıcı arayüzlerini heuristic (buluşsal değerlendirme tekniklerine göre değerlendirme.
3 1259076 İnteraktif tasarımlarda insan davranışlarını tanımlayabilme.
4 1259077 Görev analizi yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68675 Temel araştırma yöntemlerini bilme.
2 68676 Eğitim teknolojileri alanyazını bilme
3 68677 Eğitsel yazılım geliştirebilme.
4 68678 Proje oluşturma yürütme ve değerlendirme.
5 68679 Eğitim teknolojileri uygulamalarına hakim olma.
6 68680 Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
7 68681 Eğitim teknolojileri projelerini bir grup ile birlikte yürütebilme.
8 68682 Eğitim teknolojileri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.