Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BOTE614 Eğitimde Veritabanı Geliştirme ve Yönetimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Veri tabanı yönetimin sistemleri, Hiyerarşik, ağ ve ilişkisel veri modelleri, Bağıntı modeli, Bağıntı cebri, Bütünlük, Normalleştirme, SQL sorgulama, Veritabanı tasarımı, Eşzamanlı çalışma, Nesneye dayalı veritabanı, XML veritabanlarını öğretmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Elmas, R., Navathe, S.B., Fundamentals of Datatabase Systems, Addison Wesley, 2004. • Patrick O’NEIL & Elizabeth O’NEIL, Database Principles, Programming, and Performance, Morgan Kaufmann, 2000. • Raghu Ramakrishnan & Johannes Gehrke, Database Management Systems, Mc Graw Hill, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veri tabanı yönetimin sistemlerine giriş. Hiyerarşik, ağ ve ilişkisel veri modelleri. Bağıntı modeli. Bağıntı cebri. Bütünlük. Normalleştirme. SQL sorgulama. Veritabanı tasarımı. Eşzamanlı çalışma. Nesneye dayalı veritabanı. XML veritabanları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 2 50 1
2 Final Sınavı 1 40 1
40 Proje Hazırlama 1 60 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders hakkında genel bilgi - Veritabanlarına giriş
2 VT ve VTYS kavramları - Veri depolama yaklaşımları (Dosya – VT) - VT’nin dört temel avantajı
3 VTYS’nin temel bileşenleri (DDL, DML, VT yöneticisi, ..) - Kullanıcı Türleri - Veri modelleri (hiyerarşik / network / E-R / İlişkisel
4 E-R model ile veri modelleme - Varlık, varlık kümesi, nitelikler, ilişki, ilişki kümesi, anahtarlar
5 İlişkisel model - SQL’e giriş
6 SQL’de temel sorgulamalar - SQL’de ileri sorgulamalar
7 Vize 1
8 SQL ‘de INSERT, UPDATE, DELETE - SQL’de görüntüleme / raporlama
9 Normalizasyon
10 Veri tabanlarında güvenlik - Veri tabanlarında yedekleme
11 Veritabanı tasarımı uygulaması
12 Vize 2
13 Veritabanı geliştirme uygulaması
14 Veritabanı geliştirme uygulaması
15 Veritabanı geliştirme uygulaması
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1448484 Temel veri tabanı kavramlarını açıklar.
2 1448497 Varlık - İlişki modeli ile veri tabanı tasarlar.
3 1448514 Tasarlanmış veri tabanını ilişkisel modelle düzenler.
4 1448515 SQL kullanarak veri tabanında ekleme, silme, güncelleme yapar.
5 1448523 SQL'de temel ve ileri düzey sorgular yapar.
6 1448530 Veri tabanında normalizasyon yapar.
7 1448534 SQL’de görüntüleme ve raporlama yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76407 Temel araştırma yöntemlerini bilme.
2 76408 Eğitim teknolojileri alanyazını bilme
3 76409 Eğitsel yazılım geliştirebilme.
4 76410 Proje oluşturma yürütme ve değerlendirme.
5 76411 Eğitim teknolojileri uygulamalarına hakim olma.
6 76412 Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
7 76413 Eğitim teknolojileri projelerini bir grup ile birlikte yürütebilme.
8 76414 Eğitim teknolojileri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.