Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 1 2 0

Dersin Amacı

Yapılacak tez çalışmasında güncel konuları takip etmek ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi. Tez konusu ile ilgili araştırma ve uygulama.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tez konusunun araştırma yöntemlerini planlama. Alanı ile ilgili metinleri ayırt edebilme ve derleyebilme. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında; bilimsel sosyal ve etik değerleri gözetme. Alanı ile ilgili metinleri düzenleyebilmek ve bir araya getirebilme. Konu ile ilgili gelişimi özetleyen bir sunum hazırlayabilme. Konunun amacını ve sonucunu değerlendirebilme. Konunun içeriğine uygun uygulama projesini tasarlama ve uygulama. Konu ile ilgili yabancı dil çevirilerini organize etme. Tez çalışması ile ilgili savunma sunumu hazırlayabilme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
9 Problem Çözümü 5 30 1
21 Rapor Sunma 3 20 1
28 Makale Kritik Etme 5 50 1
38 Rapor Hazırlama 3 80 1
39 Rapor Sunma 3 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
9 Problem Çözümü 3 1 3
10 Tartışma 3 1 3
11 Soru-Yanıt 5 1 5
14 Gözlem 1 3 3
21 Rapor Sunma 3 1 3
28 Makale Kritik Etme 3 2 6
29 Bireysel Çalışma 10 10 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tez konusu araştırması
2 Tez konusu araştırması
3 Konu ile ilgili literatür takibi
4 Konu ile ilgili literatür takibi
5 Değerlendirme
6 Literatür, kaynak, makale takibi
7 Literatür, kaynak, makale takibi
8 Rapor hazırlama ve sunma
9 Değerlendirme
10 Literatür takibi, kaynak, makale takibi
11 Literatür takibi, kaynak, makale takibi
12 Rapor hazırlama ve sunma
13 Rapor hazırlama ve sunma
14 Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
105153 1259244 Tez konusunun araştırma yöntemlerini planlayabilir.
105154 1259245 Alanı ile ilgili metinleri ayırt edebilme ve derleyebilir.
105155 1259246 Alanı ile ilgili metinleri düzenleyebilmek ve bir araya getirebilir.
105156 1259247 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında; bilimsel sosyal ve etik değerleri gözetir.
105157 1259248 Konu ile ilgili gelişimi özetleyen bir sunum hazırlayabilir.
105158 1259249 Konunun amacını ve sonucunu değerlendirebilir.
105159 1259250 Konunun içeriğine uygun uygulama projesini tasarlar ve uygular.
105160 1259251 Konunun içeriğine uygun uygulama projesini uygular.
105173 1259252 Konu ile ilgili yabancı dil çevirilerini organize eder.
105174 1259253 Tez çalışması ile ilgili savunma sunumu hazırlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68675 Temel araştırma yöntemlerini bilme.
2 68676 Eğitim teknolojileri alanyazını bilme
3 68677 Eğitsel yazılım geliştirebilme.
4 68678 Proje oluşturma yürütme ve değerlendirme.
5 68679 Eğitim teknolojileri uygulamalarına hakim olma.
6 68680 Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
7 68681 Eğitim teknolojileri projelerini bir grup ile birlikte yürütebilme.
8 68682 Eğitim teknolojileri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.