Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OFMF607 Fizik Eğitiminde Güncel Materyal Geliştirme Yaklaşımı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Çağdaş öğrenme kuramlarını benimseyip, bunlara yönelik materyal geliştirme/uygulama/değerlendirme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Y. Doç. Dr. Güner Tural

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fullan, M. G. 1991.; The New Meaning of Educational Change, Cassell, London, England. Köseoğlu, F., Atasoy, B., Kavak, N., Akkuş, H., Budak, E., Tümay, H., Kadayıfçı, H., Taşdelen, U. 2003; Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı İçin Bir Fen Ders Kitabı Nasıl Olmalı, Asil Yayın Dağıtım, ISBN: 975-8784-11-0, Ankara.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fizik alanında material geliştirme, uygulama, değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
10 Tartışma 12 3 36
29 Bireysel Çalışma 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Materyallerin eğitim öğretimdeki yeri ve önemi.
2 Materyallerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar.
3 Güncel materyallerde benimsenen öğrenme kuramları.
4 Uygulanmakta olan materyallerin eleştirel olarak incelenmesi.
5 Belirlenen bir konuda materyal geliştirmede göz önünde bulundurulan özellikler.
6 Literatürde, güncel materyallerin incelenmesini konu alan araştırmaların incelenmesi.
7 Arasınav
8 Yapılandırmacı öğrenme kuramına uygun materyal tasarım prensipleri.
9 Geliştirilen materyallerin uygulanmasında faydalanılabilecek öğretim modelleri.
10 Seçilen bir konuya ait materyal geliştirme önerisi hazırlama.
11 Geliştirilen önerinin uygulanmasıyla elde edilen verilerin düzenlenmesi.
12 Geliştirilen materyallerin makale formatında raporlaştırılması.
13 Öğrenci projelerinin sunumu.
14 Final sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1448752 öğrenme kuramlarının farkına varacak.
2 1448755 çağdaş öğrenme kuramlarına uygun olarak özgün materyal geliştirecek ve uygulayacak.
3 1448769 çağdaş yaklaşımların öğrenme sürecine katkılarının farkına varacak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama