Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 3 0

Dersin Amacı

Öğrenciye lisansüstü çalışmaya ait bilgi, araştırma tekniği, bu teknikleri uygulama becerisi kazandırmaya yönelik olup sonuçta yüksek lisans tezini yazabilecek başarıya ulaştırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hanife SARAÇOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BEDİR ERİŞTİ S.D., KUZU A., KABAKÇI YURDAKUL I., AKBULUT Y., KURT A.A., Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Saray Matbaacılık, Ankara, 2013

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilginin, bilimin niteliği ve doğası hakkında bilgi verilmesi. Fizik eğitiminde iyi bir araştırma konusunun ve araştırma probleminin seçimi hakkında bilgi verilmesi. Belirlenen tez konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürün nasıl taranacağı konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi. Belirlenen tez konusuna yönelik literatür taraması sonucu elde edilen kaynakların incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
29 Bireysel Çalışma 10 19 190

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma-bilim bağlantısı, bilimsel bilgi türleri.
2 Araştırma yöntemlerinin kökenleri
3 Evren, örnekleme, örneklem, değişken
4 Eğitim araştırmalarında kullanılan yöntemler ve sınıflandırılmaları
5 Deneysel yöntem, tarama yöntemi
6 Eylem araştırması, özel durum çalışması,
7 etnografik araştırma
8 Eğitim araştırmalarında veri toplama teknikleri
9 Geçerlilik, güvenilirlik.
10 Objektiflik, genellenebilirlik.
11 Bilimsel araştırmada etik kurallar
12 Literatür taraması
13 Literatür taraması
14 Literatür taraması
15 kaynak gösterimi
16 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1211892 araştırma ile ilgili temel kavramları açıklayabilir.
2 1211902 araştırma yöntemlerini ve veri toplama araçlarını açıklayabilir.
3 1211912 verilerin nasıl analiz edilebileceği konusunda fikir yürütür.
4 1211926 geçerlik ve güvenirlik kavramlarınıaçıklayabilir.
5 1211945 Herhangi bir konuda literatür tarayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama