Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ENVE603 Mass Transfer 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Çevre mühendisliğinde atık su ve atık gaz arıtma proseslerinde kütle taşınımını ve kütle taşınım prensiplerini incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Cussler, E.L., Diffusion: Mass Transfer in Fluid Systems, Cambridge Series in Chemical Engineering, Cambridge 2009. 2) Bergman, T.L., Lavine, A.S., Incropera, F.P. and Dewitt, D.P., Fundamentals of Heat and Mass Trasnfer, John Wiley ve Sons, New York 2011. 3) Treybal, R.E., Mass-Transfer Operatoins, McGraw-Hill, 1980. 4) Benitez, J.,Principles and Modern Applications of Mass Transfer Operations, John Wiley ve Sons, New Jersey 2009. 5) Geankoplis, C.J., Mass Transfer Phenomena, 1972.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders difüzyonun temel prensiplerini, su ve gaz ortamlarında ve poroz materyallerden doğru difüzyonu, difüzyon-kütle taşınımı ilişkisini, arıtma proseslerinde kütle dengelerini, kütle aktarımı ve buna karşı oluşan dirençlerin hesaplanmasını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 30 1
28 Makale Kritik Etme 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 12 12
21 Rapor Sunma 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 20 3 60
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Difüzyonun temel prensipleri
2 Gazlarda difüzyonu
3 Poroz bir materyalden doğru difüzyon
4 Non-poroz materyalden doğru difüzyon
5 Difüzyon-kütle aktarımı ilişkisi
6 Difüzyon ve kütle aktarım katsayılarının tespiti
7 Farklı durumlarda kütle transferleri
8 Ara sınav
9 Absorpsiyon sisteminde kütle transferi
10 Adsorpsiyon sisteminde kütle transferi
11 Gazdan sıvıya kütle transferi
12 Kütle transfer katsayılarının hesaplanması
13 Non-poroz membranlarda kütle transferi
14 Poroz membranlarda kütle transferi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293682 Bu dersi alan öğrenci difüzyonun nasıl gerçekleştiğini bilebilecektir.
2 1293683 Difüzyonun kütle transferindeki rolünü anlayabilecektir.
3 1293684 Arıtma proseslerinde kütle aktarımının rolünü anlayabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68453 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
2 68454 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
3 68452 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
4 68455 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 68456 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 68457 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 68466 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 68458 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 68467 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 68459 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 68460 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 68461 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 68462 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 68463 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 68464 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 68465 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 4 2
2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 4 2
3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek