Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ENVE625 Waste Minimization, Recycling And Cleaner Technologies 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Endüstriyel kirlenme kontrolünün en etkin ve geniş kapsamlı şeklini oluşturan temiz teknoloji kavramının ve temiz teknoloji uygulamalarının kavramsal olarak ve uygulama örneklerinden yararlanılarak açıklanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yüksel Ardalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. W.S. and Skinner,J.H., (1998) Waste Minimization and Clean Technology; Waste Management Strategies for the Future. 2. Elkington,J., Shopley, J., ( 1989) Cleaning Up : US Waste Management Technology and 3rd World Development, World Resources Institute. 3. Paul T. Anastas , Julie B. Zimmerman Editors “ Innovations in Green Chemistry and Green Engineering” Selected Entries from the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology Springer Science+Business Media New York 2013. 4. Abbas Ghassemi “ Handbook of Pollution Control and Waste Minimization” CRC Press Published , 2001

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temiz teknolojilere olan gereksinim, temiz teknolojilerin gelişimini etkileyen faktörler ve düzenlemeler; geri kazanım ve yeniden kullanım, atık minimizasyonu, endüstriyel risk yönetimi, sürdürülebilir kalkınma, kaynak sınırlamaları, ekolojik etiketleme, çevresel denetimler, pazarlama, tehlikeli atık ve atıksu kontrolü ve arıtımı, standartlar, enerji ile ilgili konular: yenilenebilir enerji, enerji tasarrufu, tekno-sistemlerin termodinamiği, yeşil teknoloji, temiz üretim ve atık yönetimi stratejileri; atık arıtımı ve arazide iyileştirme teknolojileri; otomasyon ve enstrümentasyon, merkezi ve merkezi olmayan üretim, entegre üretim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 5 5
28 Makale Kritik Etme 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 5 10 50
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atık minimizasyonu, geri dönüşüm ve geri kazanım teorisi
2 Kirlilik önleme ve endüstriyel uygulamalar
3 Yeşil mühendislik teorisi ve pratiği
4 Kirlilik kontrolü - Kirlilik önleme
5 Temiz üretim ve atık yönetimi stratejileri
6 Temiz üretim için yeşil kimya
7 Enerji uygulamaları: yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufu
8 Ara sınav
9 Sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir kalkınma
10 Endüstriyel risk değerlendirme
11 Endüstriyel risk yönetimi
12 Endüstrilerde atık minimizasyonu ve uygulamaları
13 Türkiye’deki geri dönüşüm uygulamaları
14 Örnek Uygulamalar
15 Örnek Uygulamalar
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279432 Atık minimizasyonu, geri dönüşümü ve temiz üretim tekniklerini uygulayabilir.
2 1279433 Yeşil teknolojiler ve yaşam boyu izleme yaklaşımları pratiği edinir.
3 1279434 Temiz üretim teknolojilerinde Çevre mühendislerinin yerini ve uygulayabilme becerisi kazanır, endüstriyel risk yönetimi uygular.
4 1279435 Seçili bir endüstriye temiz üretim teknolojisi uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68453 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
2 68454 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
3 68452 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
4 68455 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 68456 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 68457 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 68466 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 68458 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 68467 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 68459 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 68460 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 68461 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 68462 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 68463 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 68464 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 68465 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 5 4 5
2 3 5 5 4 4 5
3 5 4 5 4 5 5
4 4 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek