Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bir ekosistemde önemli süreçlerin belirlenmesi, kirleticilerin sistem içinde taşınımlarının ve etkilerinin önceden tahmin edilmesi .

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Gülfem Bakan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Joergensen, J.E. ( 1988). Fundamentals of Ecological Modelling , Developments in Environmental Modelling. Elsevier. 2. Chapra, C.S. ( 1997). Surface Water Quality Modelling, McGraw-Hill. 3. Schnoor,J.L. ( 1996). Environmental Modelling : Fate and Transport of Pollutantsin Water, Air and Soil, Wiley-Int., Canada

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, Modelleme kavramı, ekolojik modelleme ve alt modeller, kavramsal modeller, kararlı hal modelleri, populasyon dinamiğinin modellenmesi, dinamik biyojeokimyasal modeller, ekolojik modellerin çevre yönetiminde kullanımları, ekosistem karakteristikleri ve modeller.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 40 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
23 Proje Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Entegre ekosistem modellerine giriş water quality models.pdf
2 Modelleme temelleri: kararlı hal, dinamik, 3D, zaman değişkeni environmental modelling.pdf
3 Sistem analizi; lineer ve dinamik programlama
4 Matematiksel modellerin teorisi molecular diffusion.pdf
turbulent diffusion.pdf
spatial averaging.pdf
anim5.avi
anim6.avi
ANISO.avi
BOUNDS3.avi
tdnoi.avi
walk2.avi
5 Biyojeokimyasal modelller ve uygulamaları dissolved oxygen.pdf
6 Çevre yönetiminde ekolojik model yaklaşımları reactor vessels.pdf
7 Model kalibrasyonu ve verifikasyonu
8 Entegre ekosistem modellerinde istatistiksel analizler
9 Entegre ekosistem modellerinde taşınım matematiği ve kalite izleme initial mixing.pdf
eustraine mixing.pdf
10 Entegre ekosistem modelleri pratiği
11 ARASINAV
12 BASINS model uygulamaları Lecture 1 - Intro to BASINS & TMDLs.ppt
Lecture 7 - Watershed Hydrology.ppt
Lecture 12 - Water Quality Modeling 1.ppt
Lecture 16 - Water Quality Modeling 2.ppt
13 WARMF model uygulamaları WARMFModel.ppt
WARMF-TMDL.pdf
TMDL.pdf
WARMF1.pdf
14 WASP model uygulamaları introduction_to_wasp.ppt
advective_flows.ppt
dispersion.zip
dissolved_oxygen_processes.ppt
eutrophication_processses.ppt
introduction_to_toxi-wasp.ppt
model_segmentation.ppt
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1344550 Entegre ekosistem modelleme teorisi ve uygulamasını farklı ekosistemlere uygulama becerisi kazanır
2 1344552 Modellerin kalibrasyonu ve verifikasyonu pratiği edinir
3 1344551 Seçilmiş bir ekosisteme entegre model uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68453 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
2 68454 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
3 68452 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
4 68455 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 68456 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 68457 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 68466 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 68458 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 68467 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 68459 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 68460 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 68461 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 68462 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 68463 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 68464 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 68465 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 4 2 2 2 4 2 3 2 2 4 2 3 5
2 3 3 2 4 2 2 2 4 2 3 2 2 4 2 3 5
3 3 3 3 4 2 2 3 4 2 4 3 2 4 2 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek