Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ENVE638 Chemical Treatment Of Wastewaters 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Dersin amacı yüksek lisans öğrencilerine kimyasal arıtma yöntemleri ve atıksu arıtımında uygulamaları hakkında bilgi verilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Feryal Akbal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Wastewater Engineering, Treatment, Disposal and Reuse, Metcalf ve Eddy Third Edition, Mc Graw Hill Inc., New York, NY: 1991. L.K. Wang, Y-T. Hung, N.K. Shammas, 2005. Physicochemical Treatment Processes, Humana Press Inc.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyasal arıtım yöntemleri ve uygulamaları, Koagülasyon, Kimyasal çöktürme, Adsorpsiyon, Dezenfeksiyon, Evsel atıksuların kimyasal arıtımı, Endüstriyel atıksuların kimyasal arıtımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyasal Arıtma Uygulama Esasları
2 Koagülasyon ve flokulasyon
3 Kimyasal çöktürme
4 Kimyasal oksidasyon
5 Dezenfeksiyon
6 Elektrokimyasal arıtım
7 İleri oksidasyon
8 Kimyasal arıtma metotları ile azot giderimi
9 Kimyasal arıtma metotları ile fosfor giderimi
10 Ara Sınav
11 Tekstil atıksularının kimyasal yöntemlerle arıtımı
12 Metal son işlemleri atıksularının kimyasal yöntemlerle arıtımı
13 İlaç endüstrisi atıksularının kimyasal yöntemlerle arıtımı
14 Kağıt endüstrisi atıksularının kimyasal yöntemlerle arıtımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292939 Kimyasal arıtma proseslerini bilir
2 1292940 Kimyasal arıtma proseslerinin işletme esaslarını bilir
3 1292941 Belirli kirletici parametreleri gidermek için gerekli kimyasal arıtma proseslerini planlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68453 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
2 68454 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
3 68452 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
4 68455 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 68456 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 68457 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 68466 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 68458 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 68467 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 68459 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 68460 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 68461 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 68462 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 68463 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 68464 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 68465 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3
2 5 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3
3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek