Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ENVE642 Adsorption & Lon Exchange İn Environmental Engineering 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Çevresel ortamda doğal olarak meydana gelen tutunma ve iyon değişimi hususunu inceleyerek çevre mühendisliğindeki muhtemel etki ve kirlilik kontrolündeki yararlarını aktarmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

oç. Dr. E. Burcu Özkaraova

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

doğal olarak meydana gelen tutunma ve iyon değişimi mekanizmalarını irdeleyerek kieletici akibeti ve kirlilik kontrolü açısından yorulamak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 1 60 1
23 Proje Sunma 0 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 75 75
11 Soru-Yanıt 3 3 9
18 Örnek Vaka İncelemesi 3 6 18
20 Rapor Hazırlama 1 60 60
21 Rapor Sunma 1 6 6
29 Bireysel Çalışma 4 6 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Natural Adorbents and ion exchange resins
2 sorption mechanism, exsamples
3 ion exchange mechanism, exsamples
4 processes influencing the fate of contaminants
5 processes influencing the fate of contaminants
6 importance of sorption and ion exchange mechanisms on the fate of contaminant
7 importance of sorption and ion exchange mechanisms on the fate of contaminant
8 pollution control using sorption and ion exchange mechanisms
9 pollution control using sorption and ion exchange mechanisms
10 case study
11 case study
12 case study
13 case study
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275251 Kirletici akibeti üzerinde yorum yapabilmek (being able to evaluate the fate of contaminant)
2 1275252 Kirlilik kontrolünü yapabilmek (Being able to control the impact of contaminant with possible sorbamts and ion exchange resins)

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68453 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
2 68454 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
3 68452 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
4 68455 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 68456 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 68457 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 68466 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 68458 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 68467 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 68459 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 68460 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 68461 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 68462 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 68463 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 68464 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 68465 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi