Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
21 Rapor Sunma 1 30 1
28 Makale Kritik Etme 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 5 3 15
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
21 Rapor Sunma 1 3 3
28 Makale Kritik Etme 8 3 24
29 Bireysel Çalışma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İçme suyu kaynakları ve su temiz içme suyu sağlamanın temel kuralları Yok Yok
2 Çökeltme prosesinin prensipleri Yok Yok
3 Fltrasyon işleminin prensipleri Yok Yok
4 Dezenfeksiyon ve uygulanışı Yok Yok
5 Su sertliği ve sertlik hesaplamaları Yok Yok
6 Su yumuşatma yöntemleri Yok Yok
7 Evsel atık su arıtımında temel prosesler
8 Ara sınav Yok Yok
9 Katı atık yönetimi Yok Yok
10 Katı atık bertaraf yöntemleri Yok Yok
11 Hava kirliliği ve çevresel etkileri Yok Yok
12 Ekosistemde kütle döngüsü Yok Yok
13 Çevresel proseslerde kütle dengesi Yok Yok
14 Çevresel proseslerin temel tasarım ilkeleri Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549855 Öğrenci içme suyu ve atıksu arıtımında temel prosesleri bilecek
2 1549856 Öğrenci katı atık ve hava kirliliği yönetimini kavramış olacak
3 1549857 Öğrenci çevredeki kütle denklikleri ve proses tasarımının temel kurallarını anlamış olacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76185 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
2 76186 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
3 76184 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
4 76187 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 76188 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 76189 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 76198 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 76190 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 76199 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 76191 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 76192 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 76193 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 76194 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 76195 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 76196 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 76197 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2
2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 2
3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek