Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VVR703 Viruslarda Çoğalma ve Replikasyon Stratejileri. 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Virusların genel özellikleri, diğer mikroorganizmalardan farklılıkları, morfolojik yapıları, genom yapıları, kimyasal ve fiziksel özellikleri veçevre şartlarına duyarlılıkları konusunda bilgiler vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Zafer Yazıcı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Desk of encyclopedia of Gereral Virology Fields Virology Fenners Virology

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Virusların genel özellikleri, diğer mikroorganizmalardan farklılıkları, morfolojik yapıları, genom yapıları, kimyasal ve fiziksel özellikleri , çevre şartlarına duyarlılıkları konusunda bilgileri içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
7 Laboratuvar 14 2 28
24 Seminer 2 3 6
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
47 Laboratuvar Sınavı 1 5 5
49 Performans 14 4 56
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Virusların genel özellikleri
2 Virusların genel özellikleri
3 Virusların diğer mikroorganizmalardan farklılıkları
4 Virusların diğer mikroorganizmalardan farklılıkları
5 Virusların morfolojik yapıları
6 Virusların morfolojik yapıları
7 Ara sınav
8 Virusların genom yapıları
9 Virusların genom yapıları
10 Virusların genom yapıları
11 Virusların kimyasal ve fiziksel özellikleri
12 Virusların kimyasal ve fiziksel özellikleri
13 Virusların çevre şartlarına duyarlılıkları
14 Virusların çevre şartlarına duyarlılıkları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490302 virusların genel özelliklerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76553 Alanı ile ilgili çalışmalarda kullanılan laboratuvar yöntemlerini kullanabilmede beceri kazanma.
2 76554 Alanı ile ilgili tez ve seminer hazırlayarak bilimsel makale ve/veya derleme hazırlama yöntemlerini öğrenme.
3 76555 En az bir yabancı dile, araştırma yapabilecek düzeyde hakim olma.
4 76556 Alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri takip edebilme
5 76557 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde analitik düşünerek karar verebilme
6 76562 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
7 76558 Alanı ile ilgili konuda çalışacak bir laboratuvarın kuruluş ve işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olma.
8 76559 Alanının ilişkili olduğu diğer bilim dalları arası etkileşimi kavrayabilme ve oraya çıkan ortak verileri değerlendirebilme.
9 76560 Alanı ile ilgili yeni ortaya çıkan bilimsel gerçeklerin değerlendirmesini yapabilme.
10 76561 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde toplumu bilgilendirebilme ve toplumsal taleplere cevap verebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek