Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖYL604 Kredi Sözleşmeleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Kredi sözleşmelerinin tanımı, hukuki niteliği ve çeşitleri hakkında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa TİFTİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KOSTAKOĞLU, Cengiz, Banka Kredileri Tüketici ve Konut Kredileri ile Kredi Kartlarından Doğan Uyuşmazlıklar - Akreditif, Beta Yayınları, 2013. EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, 2014. YAVUZ, Cevdet, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Beta Yayınları, 2014.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kredi sözleşmelerinin tanımı, hukuki niteliği ve çeşitleri, hükümleri ve sona ermesi

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kredi sözleşmeri hakkında genel bilgi
2 Kredi sözleşmerinin tanımı, hukuki niteliği, uygulanacak hükümler
3 Kredi sözleşmerinin çeşitleri
4 Banka kredi sözleşmeleri
5 Kredi sözleşmelerinden doğan sorunlar ve Yargıtay' ın yaklaşımı
6 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre tüketici kredisi sözleşmeleri
7 Finansman sözleşmeleri hakkında genel bilgi
8 Konut finansman sözleşmesinin tanımı, hukuki niteliği, tarafların hak ve yükümlüklükleri
9 Konut Kredisi Sözleşmesinin Sona Ermesi
10 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre Konut Finasman Sözleşmeleri
11 Factoring sözleşmesinin tanımı, hukuki niteliği, tarafların hak ve yükümlülükleri
12 Factoring sözleşmesinin sona ermesi
13 Teminat mektubu
14 Uygulamadan örnekler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1443264 Bu ders kapsamında öğrenci kredi sözleşmelerinin tanımını, hukuki niteliğini ve türlerini öğrenir.
2 1443269 Bu ders kapsamında öğrenci özellikle banka kredilerini, tüketici ve konut kredisini öğrenir.
3 1443278 Bu ders kapsamında öğrenci uygulamadaki kredi sözleşmeleriyle ilgili çıkan uyuşmazlıkları çözümlemeyi öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78014 Özel Hukuk Yüksek Lisans programı olması itibariyle, konuyu teşkil eden derslerle ilgili teorik bilgiler derinliğine verilmekte, ayrıca uygulama üzerinde eleştirel değerlendirmeler de yapılmaktadır.
2 78016 Yapılan teorik dersleri pekiştirmek amacıyla öğrenciye belli bir konuyu araştırma, bilimsel bir metin olarak kaleme alma ve meslektaşlarının katıldığı bir topluluk karşısında sunum yapma tecrübesi kazandırılır.
3 78017 Öğrenciye, bu dersler kapsamında yaptığı araştırma konularını bilimsel periyodiklerde yayınlatabilecek seviyede akademik birikim kazandırılması da sağlanır.
4 78015 Ders müfredatında konularda bilimsel kaynaklara ulaşma, kaynakları tüketme ve bilimsel bir metin olarak kaleme alma becerisi kazanır.
5 78018 İlgili konularda bir hukuki meseleyi analiz etme, çözüm üretme ve bu bilgileri uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
6 78019 İlgili konulardaki mevzuat düzenlemelerini eleştirel gözle ele alıp, teorik öneriler ortaya koyma özgüvenini kazanır.
7 78020 Alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, öğrenciye, meslek alanında bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırılmış olur.
8 78021 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırır.
9 78022 Yine alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği de kazandırır
10 78023 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama ve uygulamaya aktarma yetkinliği kazanır.
11 78024 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kullanma ile ilgili yenilikleri benimser
12 78025 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
13 78026 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak meslektaşlarıyla ortak çalışmalarda görev alma, ortak makaleler yazma ve kitap bölümü yazımında sorumluluk alma gibi yetkinlikler kazanır.
14 78027 Belli bir hukuk alanında uzmanlık unvanını almaya bağlı olarak, o konularda sözlü ve/veya yazılı danışmalarda merci olma yetkinliğini kazanır.