Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖYL606 Sözleşme Hukukunda Temel Prensipler 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Taraflar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği için gereken unsurların neler olduğunu, kapsamlarını öğrenmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa TİFTİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin yayınları, 2015. OĞUZMAN/ÖZ, , Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, 2014. REİSOĞLU, Safa, , Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, 2014.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sözleşmenin kurulması, taraf ehliyetleri, sözleşmenin kurulma anı, hüküm ve sonuçlarıdır.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
28 Makale Kritik Etme 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İrade Özerkliği İlkesi
2 Sözleşme Özgürlüğü İlkesi
3 Eşitlik İlkesi
4 Şekil Özgürlüğü İlkesi
5 Nispilik İlkesi
6 Dürüstlük İlkesi
7 Kusurlu Sorumluluk İlkesi
8 3. Kişi Aleyhine Borç Kurulamaması İlkesi
9 Sözleşmelerde Karşılıklılık İlkesi
10 Borçlunun Yerleşim Yerinde İfa İlkesi
11 Sözleşmenin Tarafları
12 İrade Beyanlarının Birbirine Uygunluğu
13 İrade Açıklamalarının Karşılıklı Olması
14 Öneri, Kabul

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217699 Bu ders kapsamında öğrenci sözleşme hukukunun temel niteliklerini öğrenir.
2 1217700 Bu ders kapsamında öğrenci sözleşme hukukunun temel prensiplerini öğrenir.
3 1217703 Bu ders kapsamında öğrenci borçlar hukukunun temel prensiplerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70302 Özel Hukuk Yüksek Lisans programı olması itibariyle, konuyu teşkil eden derslerle ilgili teorik bilgiler derinliğine verilmekte, ayrıca uygulama üzerinde eleştirel değerlendirmeler de yapılmaktadır.
2 70304 Yapılan teorik dersleri pekiştirmek amacıyla öğrenciye belli bir konuyu araştırma, bilimsel bir metin olarak kaleme alma ve meslektaşlarının katıldığı bir topluluk karşısında sunum yapma tecrübesi kazandırılır.
3 70305 Öğrenciye, bu dersler kapsamında yaptığı araştırma konularını bilimsel periyodiklerde yayınlatabilecek seviyede akademik birikim kazandırılması da sağlanır.
4 70303 Ders müfredatında konularda bilimsel kaynaklara ulaşma, kaynakları tüketme ve bilimsel bir metin olarak kaleme alma becerisi kazanır.
5 70306 İlgili konularda bir hukuki meseleyi analiz etme, çözüm üretme ve bu bilgileri uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
6 70307 İlgili konulardaki mevzuat düzenlemelerini eleştirel gözle ele alıp, teorik öneriler ortaya koyma özgüvenini kazanır.
7 70308 Alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, öğrenciye, meslek alanında bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırılmış olur.
8 70309 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırır.
9 70310 Yine alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği de kazandırır
10 70311 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama ve uygulamaya aktarma yetkinliği kazanır.
11 70312 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kullanma ile ilgili yenilikleri benimser
12 70313 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
13 70314 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak meslektaşlarıyla ortak çalışmalarda görev alma, ortak makaleler yazma ve kitap bölümü yazımında sorumluluk alma gibi yetkinlikler kazanır.
14 70315 Belli bir hukuk alanında uzmanlık unvanını almaya bağlı olarak, o konularda sözlü ve/veya yazılı danışmalarda merci olma yetkinliğini kazanır.