Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖYL611 İş Görme Sözleşmeleri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

İş görme sözleşmelerinin türleri, içeriği, hukuki niteliklerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa TİFTİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, 2014. YAVUZ, Cevdet, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Beta Yayınları, 2014. ARAL, Fahrettin/ AYRANCI, Hasan, Borçlar Hukuku Özel Hükümler,2014.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İş görme sözleşmelerinin Türk Borçlar Kanunu'ndaki yeri, türleri, içeriği, hukuki niteliğidir.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
54 Ev Ödevi 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel hizmet sözleşmesi, tanımı, unsurları, hukuki niteliği
2 TBK'na göre hizmet sözleşmesinin çeşitleri
3 Hizmet Sözleşmesinin Nitelikleri
4 Tarafların Borçları
5 Hizmet ilişkisinin devri
6 Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi
7 Evde Hizmet Sözleşmesi
8 Eser Sözleşmesi, tanımı, hukuki niteliği, unsurları
9 Eser sözleşmesinde tarafların borçları
10 Eser sözleşmesinde bedel türleri ve hesaplanması
11 Eser sözleşmesinin sona ermesi
12 Vekalet Sözleşmesi, tanımı, hukuki niteliği, unsurları, tarafların borçları
13 Vekaletsiz İş görme
14 Vekalet sözleşmesinin sona ermesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217074 Bu ders kapsamında öğrenci hizmet sözleşmesinin tanımını, kapsamını, hukuki niteliğini öğrenir.
2 1217111 Bu ders kapsamında öğrenci eser (istisna) sözleşmesinin tanımını, kapsamını, hukuki niteliğini öğrenir.
3 1217216 Bu ders kapsamında öğrenci hizmet sözleşmesinin tanımını, kapsamını, hukuki niteliğini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70302 Özel Hukuk Yüksek Lisans programı olması itibariyle, konuyu teşkil eden derslerle ilgili teorik bilgiler derinliğine verilmekte, ayrıca uygulama üzerinde eleştirel değerlendirmeler de yapılmaktadır.
2 70304 Yapılan teorik dersleri pekiştirmek amacıyla öğrenciye belli bir konuyu araştırma, bilimsel bir metin olarak kaleme alma ve meslektaşlarının katıldığı bir topluluk karşısında sunum yapma tecrübesi kazandırılır.
3 70305 Öğrenciye, bu dersler kapsamında yaptığı araştırma konularını bilimsel periyodiklerde yayınlatabilecek seviyede akademik birikim kazandırılması da sağlanır.
4 70303 Ders müfredatında konularda bilimsel kaynaklara ulaşma, kaynakları tüketme ve bilimsel bir metin olarak kaleme alma becerisi kazanır.
5 70306 İlgili konularda bir hukuki meseleyi analiz etme, çözüm üretme ve bu bilgileri uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
6 70307 İlgili konulardaki mevzuat düzenlemelerini eleştirel gözle ele alıp, teorik öneriler ortaya koyma özgüvenini kazanır.
7 70308 Alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, öğrenciye, meslek alanında bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırılmış olur.
8 70309 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırır.
9 70310 Yine alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği de kazandırır
10 70311 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama ve uygulamaya aktarma yetkinliği kazanır.
11 70312 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kullanma ile ilgili yenilikleri benimser
12 70313 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
13 70314 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak meslektaşlarıyla ortak çalışmalarda görev alma, ortak makaleler yazma ve kitap bölümü yazımında sorumluluk alma gibi yetkinlikler kazanır.
14 70315 Belli bir hukuk alanında uzmanlık unvanını almaya bağlı olarak, o konularda sözlü ve/veya yazılı danışmalarda merci olma yetkinliğini kazanır.