Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖYL612 Hizmet Sözleşmesi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Hizmet sözleşmesinin tanımı, hukuki niteliği, çeşitleri, tarafların hak ve yükümlülükleri ve sona ermesi hakkında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Hatice KARACAN ÇETİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, 2014. YAVUZ, Cevdet, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Beta Yayınları, 2014. ARAL, Fahrettin/ AYRANCI, Hasan, Borçlar Hukuku Özel Hükümler,2014

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hizmet sözleşmesinin tanımı, hukuki niteliği, çeşitleri, tarafların hak ve yükümlülükleri ve sona ermesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel olarak iş görme sözleşmeleri hakkında bilgi
2 Hizmet sözleşmesi hakkında genel bilgi, tanımı, çeşitleri, uygulama alanı
3 Genel hizmet sözleşmesi hakkında genel bilgi, tanım, unsurları ve hukuki niteliği
4 Genel hizmet sözleşmesinin çeşitleri ve tabi olduğu hükümler
5 Genel hizmet sözleşmesinde işçinin borçları
6 Genel hizmet sözleşmesinde işverenin borçların dan ücret ödeme borcu
7 Genel hizmet sözleşmesinde işverenin diğer borçları
8 Genel hizmet sözleşmesinin sona ermesi
9 Genel hizmet sözleşmesindeki özel durumlar: ceza koşulu, ibra ve hizmet ilişkisinin devri
10 Pazarlamacılık Sözleşmesinin tanımı, unsurları, hukuki niteliği
11 Pazarlamacılık Sözleşmesinde tarafların hak ve yükümlülükleri
12 Pazarlamacılık Sözleşmesinin sona ermesi
13 Evde hizmet sözleşmesinin tanımı, hukuki niteliği, tarafların hak ve yükümlülükleri
14 Evde hizmet sözleşmesinin sona ermesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217713 Bu ders kapsamında öğrenci hizmet sözleşmesinin tanımını, kapsamını, hukuki niteliğini öğrenir.
2 1217735 Bu ders kapsamında öğrenci hizmet sözleşmelerinin çeşitleri öğrenir.
3 1217742 Bu ders kapsamında öğrenci hizmet sözleşmesini diğer iş görme sözleşmelerinden ayırmayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70302 Özel Hukuk Yüksek Lisans programı olması itibariyle, konuyu teşkil eden derslerle ilgili teorik bilgiler derinliğine verilmekte, ayrıca uygulama üzerinde eleştirel değerlendirmeler de yapılmaktadır.
2 70304 Yapılan teorik dersleri pekiştirmek amacıyla öğrenciye belli bir konuyu araştırma, bilimsel bir metin olarak kaleme alma ve meslektaşlarının katıldığı bir topluluk karşısında sunum yapma tecrübesi kazandırılır.
3 70305 Öğrenciye, bu dersler kapsamında yaptığı araştırma konularını bilimsel periyodiklerde yayınlatabilecek seviyede akademik birikim kazandırılması da sağlanır.
4 70303 Ders müfredatında konularda bilimsel kaynaklara ulaşma, kaynakları tüketme ve bilimsel bir metin olarak kaleme alma becerisi kazanır.
5 70306 İlgili konularda bir hukuki meseleyi analiz etme, çözüm üretme ve bu bilgileri uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
6 70307 İlgili konulardaki mevzuat düzenlemelerini eleştirel gözle ele alıp, teorik öneriler ortaya koyma özgüvenini kazanır.
7 70308 Alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, öğrenciye, meslek alanında bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırılmış olur.
8 70309 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırır.
9 70310 Yine alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği de kazandırır
10 70311 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama ve uygulamaya aktarma yetkinliği kazanır.
11 70312 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kullanma ile ilgili yenilikleri benimser
12 70313 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
13 70314 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak meslektaşlarıyla ortak çalışmalarda görev alma, ortak makaleler yazma ve kitap bölümü yazımında sorumluluk alma gibi yetkinlikler kazanır.
14 70315 Belli bir hukuk alanında uzmanlık unvanını almaya bağlı olarak, o konularda sözlü ve/veya yazılı danışmalarda merci olma yetkinliğini kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek