Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖYL615 Ölüme Bağlı Tasarruflar 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ölüme bağlı tasarrufları tanıtma, sağlararası tasarruflardan farklarını kavratma, ölüme bağlı tasarrufların türlerini, nasıl yapıldıklarını, sona ermeleri ve geçersizlikleri ile yerine getirilmelerini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Hatice KARACAN ÇETİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mustafa Dural, Turgut Öz: Türk Özel hukuku Cilt IV Miras Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2016 Zahit İmre, Hasan Erman: Miras Hukuku, Der Yayınları, İstanbul 2016 Rona Serozan, Baki İlkay Engin: Miras Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ölüme bağlı tasarruf kavramı, ölüme bağlı tasarrufların türleri, yapılışı, ifası, hükümsüzlüğü, sona ermesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ölüme bağlı tasarruflar hakkında genel bilgi
2 Ölüme bağlı tasarrufların türleri
3 Ölüme bağlı tasarruf yapma ehliyeti
4 Şekli anlamda Ölüme bağlı tasarruflardan vasiyetnamenin yapılışı
5 Şekli anlamda Ölüme bağlı tasarruflardan miras sözleşmesinin yapılışı
6 Vasiyetnamenin geri alınması yok olması
7 Miras sözleşmesinin sona ermesi
8 Vasiyet türleri
9 Koşul, yükleme vakıf kurma
10 Mirasçı atama
11 Mirastan feragat, mirasçılıktan çıkarma, mirastan yoksunluk
12 Ölüme bağlı tasarrufun yorumu
13 Ölüme bağlı tasarruflarda hükümsüzlük
14 Ölüme bağlı tasarrufun tenkisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1472814 Öğrenci ölüme bağlı tasarruf kavramını ve sağlararası tasarruftan farkını bilir.
2 1472815 Öğrenci ölüme bağlı tasarrufun türlerini bilir.
3 1472816 Öğrenci ölüme bağlı tasarrufun yapılışını, hükümlerini, sona ermesini, iptalini ve tenkisini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78014 Özel Hukuk Yüksek Lisans programı olması itibariyle, konuyu teşkil eden derslerle ilgili teorik bilgiler derinliğine verilmekte, ayrıca uygulama üzerinde eleştirel değerlendirmeler de yapılmaktadır.
2 78016 Yapılan teorik dersleri pekiştirmek amacıyla öğrenciye belli bir konuyu araştırma, bilimsel bir metin olarak kaleme alma ve meslektaşlarının katıldığı bir topluluk karşısında sunum yapma tecrübesi kazandırılır.
3 78017 Öğrenciye, bu dersler kapsamında yaptığı araştırma konularını bilimsel periyodiklerde yayınlatabilecek seviyede akademik birikim kazandırılması da sağlanır.
4 78015 Ders müfredatında konularda bilimsel kaynaklara ulaşma, kaynakları tüketme ve bilimsel bir metin olarak kaleme alma becerisi kazanır.
5 78018 İlgili konularda bir hukuki meseleyi analiz etme, çözüm üretme ve bu bilgileri uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
6 78019 İlgili konulardaki mevzuat düzenlemelerini eleştirel gözle ele alıp, teorik öneriler ortaya koyma özgüvenini kazanır.
7 78020 Alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, öğrenciye, meslek alanında bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırılmış olur.
8 78021 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırır.
9 78022 Yine alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği de kazandırır
10 78023 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama ve uygulamaya aktarma yetkinliği kazanır.
11 78024 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kullanma ile ilgili yenilikleri benimser
12 78025 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
13 78026 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak meslektaşlarıyla ortak çalışmalarda görev alma, ortak makaleler yazma ve kitap bölümü yazımında sorumluluk alma gibi yetkinlikler kazanır.
14 78027 Belli bir hukuk alanında uzmanlık unvanını almaya bağlı olarak, o konularda sözlü ve/veya yazılı danışmalarda merci olma yetkinliğini kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek