Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖYL628 Banka Sözleşmeleri 927003 1 1 7.5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Borçlar Kanununun Özel Hükümleri ve Bunların Uygulanması; Özel Hükümlerle Genel Hükümler Arasındaki İlişki
2 Sözleşmelerin Genel Tasnifi, İsimli Sözleşmeler-İsimsiz Sözleşmeler Ayrımı
3 İsimsiz Sözleşmeler, İsimsiz Sözleşmelerin Çeşitleri
4 Karma Sözleşme kavramı. Karma Sözleşmelerin Çeşitleri, Karma Sözleşmelere Uygulanacak Hükümler
5 Kendine Özgü Yapısı Olan Sözleşmeler, Çeşitleri, Uygulanacak Hükümler, isimsiz Sözleşmelerin Yorumlunması, isimsiz Sözleşmelerin Tamamlanması
6 Bankacılık Kanunu Kapsamında Mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları ayrımı ve Bu Banka Türlerinde uygulanan Sözleşmelerin Hukuki Niteliği
7 banka Sözleşmelerinde Genel İşlem Şartlarının Yeri
8 Banka Mevduat Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
9 Diğer Banka Tevdiatları, Banka Tevduatına İlişkin Diğer Hükümler
10 Katılım Bankası Katılma Hesabı Sözleşmesi Kavramı. Katılma Hesabı Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
11 Katılma Hesabı Sözleşmesinin Kurulması, Standart Sözleşme Özelliği ve Genel İşlem Şartlarının Sözleşmeye Dahil Olması
12 Banka Sözleşmeleri ile Genel İşlem Şartları İçeriğinin Hâkim Tarafından Denetlenmesi ve Mevcut Kayıtların Geçersiz Sayılması Sorunu
13 Banka Sözleşmesinin Somut Durumlarına İlişkin Hükümler
14 Uygulama kapsamında ilgili mahkeme İçtihatlarının Tahlili

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78014 Özel Hukuk Yüksek Lisans programı olması itibariyle, konuyu teşkil eden derslerle ilgili teorik bilgiler derinliğine verilmekte, ayrıca uygulama üzerinde eleştirel değerlendirmeler de yapılmaktadır.
2 78016 Yapılan teorik dersleri pekiştirmek amacıyla öğrenciye belli bir konuyu araştırma, bilimsel bir metin olarak kaleme alma ve meslektaşlarının katıldığı bir topluluk karşısında sunum yapma tecrübesi kazandırılır.
3 78017 Öğrenciye, bu dersler kapsamında yaptığı araştırma konularını bilimsel periyodiklerde yayınlatabilecek seviyede akademik birikim kazandırılması da sağlanır.
4 78015 Ders müfredatında konularda bilimsel kaynaklara ulaşma, kaynakları tüketme ve bilimsel bir metin olarak kaleme alma becerisi kazanır.
5 78018 İlgili konularda bir hukuki meseleyi analiz etme, çözüm üretme ve bu bilgileri uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
6 78019 İlgili konulardaki mevzuat düzenlemelerini eleştirel gözle ele alıp, teorik öneriler ortaya koyma özgüvenini kazanır.
7 78020 Alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, öğrenciye, meslek alanında bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırılmış olur.
8 78021 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırır.
9 78022 Yine alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği de kazandırır
10 78023 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama ve uygulamaya aktarma yetkinliği kazanır.
11 78024 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kullanma ile ilgili yenilikleri benimser
12 78025 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
13 78026 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak meslektaşlarıyla ortak çalışmalarda görev alma, ortak makaleler yazma ve kitap bölümü yazımında sorumluluk alma gibi yetkinlikler kazanır.
14 78027 Belli bir hukuk alanında uzmanlık unvanını almaya bağlı olarak, o konularda sözlü ve/veya yazılı danışmalarda merci olma yetkinliğini kazanır.