Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖYL607 Bilişim Hukuku 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve internet, özel hukuk alanında gerek yeni sözleşmelerin doğması gerekse mevcut sözleşme türlerinin farklı şekillerde kurulmasına ve ifasına imkan vermek suretiyle hukuki gelişmelere katkı sunmakla birlikte kişilik haklarının ihlaline de zemin oluşturmaktadır. Bu dersin amacı söz konusu gelişmelerin özel hukuk alanındaki olumlu ve olumsuz etkilerini derinlemesine incelemek, beraberinde getirdiği sorunlara çözüm üretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hatice KARACAN ÇETİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Oğuzman, K. : Borçlar Hukuku, İstanbul 2005 Kılıçoğlu, A.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2005 Kaplan, İ.: Borçlar Hukuku Dersleri, Genel Hükümler, Ankara 2001 Reisoğlu, S.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2003 Berber, L.: İnternet İçinde Yapılan İşlemlerde Elektronik Para ve Dijital İmza, Ankara 2002 Şenocak, Z.: Dijital İmza ve Dijital İmzanın Borçlar Kanunu Hükümleri Açısından Ele Alınması. İnternet ve Hukuku, İstanbul 2002 Özdilek, A. O.: Doğanayi Ticari Alım Satım Adi ve Nevileri Ankara 1993 Zevkliler, A.: Tüketicinin Korunması Hukuku, Ankara 2004 Eroğlu, S.: Rekabet Hukukunda Bilgisayar Programlarının Korunması, Ankara 2000 Atasoy, Ö.-Taşkın. M-Acar, H.: Tüketiciyi Koruma Hukuku, Ankara 2000 Sözer, B.: Elektronik Sözleşmeler, Ankara 2002 KILIÇOĞLU Ahmet :Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, 3. Baskı, Ankara 2008. GÜVEN Kudret :Kişilik Hakları ve Ötanazi, Ankara 2000. ÖZEL Sibel :Uluslararası Alanda Medya ve İnternette Kişilik Hakkının Korunması, İstanbul 2006. SERDAR İlknur : Radyo ve Televizyon Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali ve Kişiliğin Korunması, Ankara 1999. ÖZEL Cevat :Kitle İletişim Araçları ve Kişilik Haklarının Korunması, İstanbul 2003. SIRABAŞI Volkan :Internet ve Radyo Televizyon Aracılığıyla Kişilik Haklarına Tecavüz: Internet Rejimi, İstanbul 2003. GÜNAY Erhan :Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı ve Basında Sorumluluk, Ankara 1999. BULUT Harun :Kişilik Hakları ve Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan Hukuk Davaları Yargıtay Kararları Doğrultusunda, İstanbul 2006 OĞUZ Habip: İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali ve Korunması, Ankara, 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektronik sözleşmeler Elektronik ortamda kurulan hukuki ilişkilerde tüketicinin korunması İnternet ortamında kişilik hakkı ihlalleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 42 42
11 Soru-Yanıt 1 3 3
27 Makale Yazma 1 60 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 45 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilişim hukukunun tarihçesi, önemi ve hukuk sistemi içindeki yeri
2 Yeni Teknolojiler (fax makinaları, bilgisayarlar, robotlar, cep telefonları, internet vb.) ve bu teknolojilerin sosyal ve hukuki hayattaki etkileri
3 Elektronik ortamda kurulan sözleşmeler, türleri ve özellikleri
4 Sözleşmelerin elektronik ortamda kurulumu
5 E-imza
6 Mesafeli sözleşmeler
7 Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler
8 Telekomünikasyon hukuku alanındaki özel hukuk sözleşmeleri
9 E-ticarette tüketicinin korunması
10 İnternet Ortamında Kişilik Haklarının Koruması Gereği
11 Internet Ortamında Kişilik Haklarının ihlali türleri
12 Internet Ortamında Kişilik Hakkı ihlallerine karşı hukuki yollar
13 Saldırı tehlikesinin önlenmesi davası, saldırıya son verilmesi davası, tespit davası, maddi ve manevi tazminat davası, vekâletsiz işgörme davası
14 Yargıtay kararı tahlilleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508702 Kurs sonunda öğrenci; elektronik ortamda sözleşmelerin nasıl kurulduğunu bilir.
2 1508703 Elektronik sözleşmelere bağlanan hukuki sonuçları bilir.
3 1508704 Elektronik ortamda kurulan sözleşmelerde tüketicinin korunmasına ilişkin ilkeleri bilir.
4 1508705 İnternet yoluyla kişilik hakkı ihlallerinin türlerini ve ihlal karşısında sahip olunan hukuki imkanları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78014 Özel Hukuk Yüksek Lisans programı olması itibariyle, konuyu teşkil eden derslerle ilgili teorik bilgiler derinliğine verilmekte, ayrıca uygulama üzerinde eleştirel değerlendirmeler de yapılmaktadır.
2 78016 Yapılan teorik dersleri pekiştirmek amacıyla öğrenciye belli bir konuyu araştırma, bilimsel bir metin olarak kaleme alma ve meslektaşlarının katıldığı bir topluluk karşısında sunum yapma tecrübesi kazandırılır.
3 78017 Öğrenciye, bu dersler kapsamında yaptığı araştırma konularını bilimsel periyodiklerde yayınlatabilecek seviyede akademik birikim kazandırılması da sağlanır.
4 78015 Ders müfredatında konularda bilimsel kaynaklara ulaşma, kaynakları tüketme ve bilimsel bir metin olarak kaleme alma becerisi kazanır.
5 78018 İlgili konularda bir hukuki meseleyi analiz etme, çözüm üretme ve bu bilgileri uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
6 78019 İlgili konulardaki mevzuat düzenlemelerini eleştirel gözle ele alıp, teorik öneriler ortaya koyma özgüvenini kazanır.
7 78020 Alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, öğrenciye, meslek alanında bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırılmış olur.
8 78021 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırır.
9 78022 Yine alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği de kazandırır
10 78023 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama ve uygulamaya aktarma yetkinliği kazanır.
11 78024 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kullanma ile ilgili yenilikleri benimser
12 78025 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
13 78026 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak meslektaşlarıyla ortak çalışmalarda görev alma, ortak makaleler yazma ve kitap bölümü yazımında sorumluluk alma gibi yetkinlikler kazanır.
14 78027 Belli bir hukuk alanında uzmanlık unvanını almaya bağlı olarak, o konularda sözlü ve/veya yazılı danışmalarda merci olma yetkinliğini kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek