Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖYL622 Patent Hukuku 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında, buluş ve patentin nitelikleri ile patentin sağladığı haklar, bu hakların kapsamı ve ihlal edilmesi halindeki hukuki sonuçlar ele alınacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Mustafa TÜYSÜZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erdal Noyan, Patent Hukuku, Adalet Yayınları, Ankara, 2012 Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2012 Sami Karahan/Cahit Suluk/Tahir Saraç/Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ankara, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

gerçekleştirilen fikri ürünlerin, hangi hallerde buluş niteliğinde olduğu ve patent başvurusu ile süreci, hangi buluşlara patent verilerek korunduğu, patentlerin türleri ile patentin, hükümsüzlüğüne karar verilmesi halleri ve ihlal edilmesi halindeki ihtilaflar incelenir.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
17 Alan Çalışması 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 7 7
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
54 Ev Ödevi 7 3 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Patent Hukukunun Temelleri
2 Buluş Kavramı ve Buluş Niteliğindeki İcatlar
3 Patent ve Patent Verilebilirlik Şartları
4 Buluş Hakkı ve Sahipliği
5 Patent Başvurusu
6 Patent Verilmesi
7 Patent Türleri
8 Patenti Kullanma Zorunluluğu
9 Patentten Doğan Haklar ve Bu Hakların Kapsamı
10 Patentin ve Başvurunun Hukuki İşlemlere Konu Olması
11 Patentin Hükümsüzlüğü
12 Patent Hakkının Sona Ermesi
13 Patentten Doğan Hakların İhlalleri
14 Patent Doğan Hakların İhlalinin Sonuçları
15 Final Öncesi genel tekrar
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1442747 içerik girilecek
2 1442766 içerik girilecek
3 1442771 içerik girilecek
4 1442780 içerik girilecek
5 1442794 içerik girilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78014 Özel Hukuk Yüksek Lisans programı olması itibariyle, konuyu teşkil eden derslerle ilgili teorik bilgiler derinliğine verilmekte, ayrıca uygulama üzerinde eleştirel değerlendirmeler de yapılmaktadır.
2 78016 Yapılan teorik dersleri pekiştirmek amacıyla öğrenciye belli bir konuyu araştırma, bilimsel bir metin olarak kaleme alma ve meslektaşlarının katıldığı bir topluluk karşısında sunum yapma tecrübesi kazandırılır.
3 78017 Öğrenciye, bu dersler kapsamında yaptığı araştırma konularını bilimsel periyodiklerde yayınlatabilecek seviyede akademik birikim kazandırılması da sağlanır.
4 78015 Ders müfredatında konularda bilimsel kaynaklara ulaşma, kaynakları tüketme ve bilimsel bir metin olarak kaleme alma becerisi kazanır.
5 78018 İlgili konularda bir hukuki meseleyi analiz etme, çözüm üretme ve bu bilgileri uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
6 78019 İlgili konulardaki mevzuat düzenlemelerini eleştirel gözle ele alıp, teorik öneriler ortaya koyma özgüvenini kazanır.
7 78020 Alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, öğrenciye, meslek alanında bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırılmış olur.
8 78021 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırır.
9 78022 Yine alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği de kazandırır
10 78023 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama ve uygulamaya aktarma yetkinliği kazanır.
11 78024 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kullanma ile ilgili yenilikleri benimser
12 78025 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
13 78026 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak meslektaşlarıyla ortak çalışmalarda görev alma, ortak makaleler yazma ve kitap bölümü yazımında sorumluluk alma gibi yetkinlikler kazanır.
14 78027 Belli bir hukuk alanında uzmanlık unvanını almaya bağlı olarak, o konularda sözlü ve/veya yazılı danışmalarda merci olma yetkinliğini kazanır.