Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EAD506 Ailede İletişim ve Yaşam 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Aile kavramını tanımak, aile sistemini bilmek, ebeveynler arası ve ebeveyn çocuk arası ilişkileri incelemek, kardeş ilişkileri ve akraba ilişkilerini incelemek, aile içi ilişkiler ve çatışmalar hakkında bilgi sahibi olmak, farklı kültürel değerlere sahip ailelerle nasıl çalışılacağını bilmek, örnek vakalar ile nasıl çalışıldığını görmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yücel Öksüz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Ders öncesi konu ile ilgili kaynak kitap ve makalelerin okunması

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nazlı, S. (2014). Aile danışmanlığı. Tarhan, N. (2015). Aile Okulu Webb, N. B. (2013). Culturally Diverse Parent -Child and Family Relationships

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders aile kavramının ve sisteminin tanımıyla başlar, aile içi ilişkiler ve çatışmalar ele alınır, ailelerin içinde bulunduğu kültür göz önüne alınarak kültüre duyarlı müdahele yöntemleri öğrenilir, örnek vakalar incelenerek uygulama becerileri ele alınır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ailenin tanımı, aile sistemi ve aile organizasyonuna giriş
2 Aile Yaşam Döngüsü
3 Aile içi iletişim: ebeveynler arası ve ebeveyn- çocuklar arası ilişkiler
4 Ebeveyn olmak: annelik ve babalık rolleri
5 Doğum sırası ve kardeş ilişkileri
6 Ebeveyn- çocuk ilişkileri
7 Ebeveyn- çocuk çatışması
8 Akrabalık ilişkileri
9 Ara sınav
10 Aile içi iletişimi artıracak örnek etkinlik uygulamaları
11 Aile içi iletişimi artıracak örnek etkinlik uygulamaları
12 Aile içi iletişimi artıracak örnek etkinlik uygulamaları
13 Aile içi iletişimi artıracak örnek etkinlik uygulamaları
14 Aile içi iletişimi artıracak örnek etkinlik uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290224 Aile olgusunu kavramak, aile sistemini tanımak
2 1290225 Aile içi iletişim ve ilişkiler hakkında bilgi sahibi olmak
3 1290226 Aile içi Çatışmalar ve kaynaklarını tanımak
4 1290227 Aile ve kültür kavramlarının iç içe değerlendirilmesi
5 1290228 Örnek vakalar ile nasıl çalışılacağını bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68700 Evlilik ve aile danışmanlığı kuramları çerçevesinde danışan sorunlarını kavramlaştırarak uygun psikolojik danışma becerilerini, müdahalelerini ve stratejilerini uygulayabilme.
2 68701 Evlilik ve aile danışmanlığının uzmanlık alanlarına ilişkin bir anlayışa sahip olabilme
3 68707 Evlilik ve aile danışmanlığına ait kuramlarına ve modellerine ilişkin kapsamlı bir anlayışa sahip olabilme
4 68708 Çalışmalarında bilimsel yöntem ve bakış açısını ön planda tutmaya özen gösterebilme
5 68706 Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirmeye isteklilik
6 68704 Evlilik ve aile danışmanlığı alanında bilimsel araştırmalar yürütebilme
7 68705 Evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilme
8 68703 Meslek kimliğine uygun davranmaya kararlı oluş
9 68702 Evlilik ve aile danışmanlığı hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun biçimde sunmada kararlı oluş